Mikä vammaisneuvosto on?

Euran vammaisneuvosto on perustettu vuonna 1982. Euran vammaisneuvosto on Euran kunnan ja sen alueella toimivien vammaisjärjestöjen ja alueella asuvien vammaisten sekä Euran seurakunnan yhteistyöelin.

Vammaisneuvoston tehtävät

Vammaisneuvoston tarkoituksena on:

  • toimia vammaisjärjestöjen, vammaisten hyväksi toimivien yhteisöjen ja vammaisten kuntalaisten yhdyssiteenä
  • edistää Euran kunnan ja vammaisten yhteistoimintaa
  • edistää vammaisten oikeutta kuntoutukseen, koulutukseen, työhön, sosiaali- ja terveyspalveluihin, taloudelliseen sosiaaliturvaan sekä kulttuuri- ja harrastustoimintaan ja muihin kunnallisiin palveluihin
  • tehdä aloitteita ja esityksiä vammaisia koskevissa asioissa ja antaa niistä lausuntoja
  • seurata vammaisten tarpeita ja vammaishuollon kehitystä – toimia ulospäin vammaisten yhteisten asioiden ajamiseksi
  • järjestää erilaisia tiedotus- ja luentotilaisuuksia

Euran vammaisneuvosto on vuodesta 2014 alkaen myöntänyt esteettömyyspalkinnon euralaiselle yritykselle, yhteisölle tai henkilölle, joka on ajanut vuoden aikana ansiokkaasti vammaisten asiaa.