Palvelukoti Joenpesä 

Palvelukoti Joenpesässä tarjotaan kehitysvammaisille ohjattua palveluasumista kunnan omana toimintana. 

Palvelukodissa on 9 asumispaikkaa ja intervallihuone tilapäisasumiselle. Näiden lisäksi pihapiirissä on rivitaloasuntoja itsenäisemmille asukkaille. Joenpesässä on myös mahdollisuus aistihuoneen toimintoihin. 

Joenpesässä tarjotaan kodinomaista asumista tutussa ja turvallisessa ympäristössä oman kunnan kehitysvammaisille sekä ostopalveluna muille kunnille. Asukkaat ovat lievästi kehitysvammaisia; heitä tuetaan ohjauksen avulla toimimaan mahdollisimman itsenäisesti. Joenpesän asukkaat käyvät päivisin työ- ja päivätoiminnassa, sekä avotöissä. 

Henkilökunta on paikalla arkisin kello 7.30 – 21.00. viikonloppuisin ja pyhäpäivinä klo 9.00 – 19.00. Yövalvonnan hoitaa Tuulenpesän henkilökunta. Joenpesän henkilökuntaan kuuluu kaksi ohjaajaa ja hoitaja. 

Palvelukoti Tuulenpesä/ Peiponpesä 

Palvelukoti Tuulenpesässä ja Peiponpesässä tarjotaan kehitysvammaisille palveluasumista kunnan omana toimintana. Palvelukoti Tuulenpesässä on 11 asumispaikkaa ja intervallihuone tilapäisasumiselle. Peiponpesässä on 8 asumispaikkaa. 

Tuulenpesässä ja Peiponpesässä tarjotaan kodinomaista asumista tutussa ja turvallisessa ympäristössä oman kunnan kehitysvammaisille sekä ostopalveluna muille kunnille. Asukkaat ovat kehitysvammaisia; jotka taritsevat ohjausta, tukea ja hoivaa arjessa selviytymisessä. Asukkaat käyvät päivisin työ- ja päivätoiminnassa, sekä avotöissä. 

Tuulenpesän ja Peiponpesän henkilökuntaan kuuluu sairaanhoitaja, sosionomi ja lähihoitajia. Tuulenpesässä ja Peiponpesässä henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. 

Palvelukoti Nuutti 

Palvelukoti Nuutti tarjoaa kahdeksalle autismikirjon henkilöille palveluasumista, joilla on kehitysvamma. Nuutti sijaitsee keskustan tuntumassa, mikä mahdollistaa lähipalvelujen käytön. 

Henkilökunta, joka koostuu sosionomeista, lähihoitajista ja sairaanhoitajasta, on paikalla ympärivuorokautisesti. Nuutissa tarjotaan kodinomaisesti yksilöllisiä asumispalveluita. 

Nuutin asukkaat käyvät päivisin työ- ja päivätoiminnassa. 

Nuutin asukkaiden päivää rytmittävät kuvalliset päiväjärjestykset. Arjen toimintaa selkeyttävät erilaiset apuvälineet, kuten Time timer, kuvanippu, struktuurit jne. Nuutin arjessa näkyvät rutiinien lisäksi erilaiset aistiyli- ja aliherkkyydet päivittäin. Keskeistä on myös kommunikaation tukeminen vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien avulla. 

Palvelukoti Rantaniitty 

Palvelutalo Rantaniitty kuuluu vammaispalveluiden alle ja tarjoaa tehostettua palveluasumista. Asukaskuntaan kuuluu tällä hetkellä aikuisiällä vammautuneita, neurologisia sairauksia sairastavia sekä vanhuksia. Asukkaita Rantaniityssä on 22. Lisäksi 2 paikkaa on tilapäishoitoon tulevien asiakkaiden käytössä. Rantaniitty tarjoaa myös tukea ja ohjausta tukiasukkaille, jotka asuvat Jokimutkan alueen rivitaloissa. Rantaniityssä on asumispalveluiden esimies, 2 sairaanhoitajaa, 2 ohjaajaa, 12 lähihoitajaa ja 1 laitoshuoltaja. Palvelutalossa järjestetään päivätoimintaa ja virkistystoimintaa. Toiminta on kuntouttavaa ja asukaslähtöistä, johon asukkaat ovat itse vaikuttamassa viikoittaisissa asukaspalavereissa. Asukkaiden itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan.  Asukkaiden tarpeista huolehditaan yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. 

Tuetun asumisen palvelut 

Tuettua asumista järjestetään vanhuksille, vaikeavammaisille, mielenterveys- ja päihdeasiakkaille sekä sosiaalisen tuen tarpeessa oleville. Tuettua asumista voivat hakea ne henkilöt, joilla on tuen tarvetta tai jotka ovat jo palveluiden piirissä. 

Tuetun asumisen asuntoja on Eurassa, Kiukaisissa, Kauttualla, Hinnerjoella ja Honkilahdella. 

Hakemuksen saavuttua asiakkaan kanssa tehdään palvelutarpeenarvio. Hakemus käsitellään perusturvan asukasvalintatyöryhmässä.