Kuntoutustyöryhmä on sote-keskuksessa noin 2 viikon välein kokoontuva moniammatillinen työryhmä, joka käsittelee lääkinnällisen kuntoutuksen asiakasasioita, mm. maksusitoumuspyyntöjä terapioihin. Em. asioita haetaan asiantuntija-arvion perusteella (lääkäri, terapeutit tai muu ammattihenkilö). Hakemus tehdään kirjallisesti. Päätös maksusitoumuksesta postitetaan asiakkaalle kotiin. Maksusitoumuksia ei myönnetä jälkikäteen.

Huom ! Hakemuksen voit tulostaa täältä ja se tulee jättää viimeistään 5 päivää ennen kokousta.

Kuntoutustyöryhmän seuraavat kokoukset v. 2021 ovat: 28.1., 11.2., 4.3., 17.3., 8.4.

Työryhmään kuuluvat lääkäri Virpi Toivonen, fysioterapeutti Kaisa Kokko, sosiaalityöntekijä Tiia Suominen, kuntoutusohjaaja Minna Jussila, varhaiskasvatuksen erityisopettaja Outi Santonen ja psyk.sairaanhoitaja Tiina Heinilä.

Lääkinnällisen kuntoutuksen ja apuvälineiden hankkimisesta aiheutuvat matkakustannukset korvataan sairasvakuutuslain säännösten perusteella hakemuksen pohjalta.