1.4.2021 alkaen kuntoutustyöryhmä ei kokoonnu säännöllisin väliajoin.

Lasten kuntoutusasioille on perustettu oma lasten kuntoutustyöryhmä. Lisätietoa löydät täältä.

Asiakkaat voivat edelleen hakea terapioihin kuten ennenkin. Maksusitoumusta haetaan asiantuntija-arvion perusteella (lääkäri, terapeutit tai muu ammattihenkilö). Hakemuksen tueksi tarvitaan siis monesti esim. lääkärin tai muun ammattihenkilön arvio ja lausunto. Arviota varten otetaan yhteyttä omaan yhteyshoitajaan tai ajanvaraukseen. Kelan kuntoutuksia varten saa lääkärinlausunnot lääkärin vastaanotolla ilman erillistä hakemusta.

Kun kuntoutus, terapia tms. on ajankohtainen ja hakemukselle on haettu lisätukea, niin hakemus tehdään kirjallisesti.

Hakemus löytyy täältä.

Hakemuksen vastaanottamisen jälkeen asia otetaan kohdennettujen ammattilaisten käsittelyyn. Usein käsittelyssä on mukana useampia ammattilaisia. Tarvittaessa asiakkaalle voidaan järjestää vielä käynti arviossa, jos hakemuksen ohessa ei ole riittävästi tietoa asian ratkaisuun. Päätös maksusitoumuksesta postitetaan asiakkaalle kotiin. Maksusitoumuksia ei myönnetä jälkikäteen.

Lääkinnällisen kuntoutuksen ja apuvälineiden hankkimisesta aiheutuvat matkakustannukset korvataan sairasvakuutuslain säännösten perusteella hakemuksen pohjalta.