Hoitotakuu koskee kiireetöntä hoitoa. Kiireellinen potilaan tutkimus ja hoito toteutetaan sairauden edellyttämällä tavalla.

Laki hoitoon pääsyn turvaamisesta määrittää sen, minkä ajan kuluessa kuntalaisen on päästävä lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettuun kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon. Hoidon tarpeen arvioi terveydenhuollon ammattihenkilö.

Hoitotakuun toteutumista seurataan kuukausittain.

Hoitotakuu lyhyesti:

Kuntalaisen on saatava arkisin sote-keskuksen aukioloaikana välittömästi puhelinyhteys sote-keskukseen tai sinne on voitava mennä käymään.

Jos hoidon tarpeen arviointi vaatii terveyskeskuksessa käyntiä, sinne on saatava aika kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta.

Sote-keskuksessa hoito aloitetaan tavallisesti jo ensimmäisellä käyntikerralla. Jos näin ei voida tehdä, hoitoon on päästävä viimeistään kolmessa kuukaudessa.

Suun terveydenhoito tulee järjestää kohtuullisessa ajassa, viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu

Erikoissairaanhoidossa kiireettömän hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa lähetteen saapuessa. Arvio voidaan tehdä joko lähetteen perusteella tai kutsumalla potilas tutkimuksiin sairaalaan. Jos tutkimuksissa todetaan, että potilas tarvitsee sairaalahoitoa, se on aloitettava viimeistään kuudessa kuukaudessa hoidon tarpeen arvioinnista.

Mielenterveyspalveluissa hoitotakuu on ollut lasten ja nuorten psykiatriassa voimassa jo vuodesta 2001. Aikuisten mielenterveyspalveluja hoitotakuu on koskenut maaliskuusta 2005 lähtien. Nuoren on päästävä 3 viikossa hoidon tarpeen arviointiin ja tarpeen mukaista hoitoa hänen on saatava 3 kk kuluessa.