Potilas voi valita hoitopaikkansa perusterveydenhuollossa kerran vuodessa koko maan terveysasemista. Valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen terveysasemaan.

  • Potilaan on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä sille terveysasemalle, jota hän nyt käyttää, että sille terveysasemalle, jonka käyttäjäksi hän siirtyy. 
  • Hoitovastuu siirtyy valitulle terveysasemalle viimeistään 3 viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta. 
  • Erikoissairaanhoidossa potilas voi valita hoitopaikan niistä kunnallisista erikoissairaanhoidon yksiköistä sillä erityisvastuualueella, missä hänellä on kotikunta. Suomen, ruotsin tai saamen-kielisen potilaan kielellisten oikeuksien turvaamiseksi valinta voi kohdistua muunkin erityisvastuualueen kunnalliseen erikoissairaanhoidon yksikköön. 
  • Erikoissairaanhoidon hoitopaikka on valittava kuitenkin yhteisymmärryksessä lähetteen tekevän lääkärin tai hammaslääkärin kanssa. 
  • KELA korvaa matkakorvaukset lähimmän terveysaseman mukaan. Potilas vastaa itse muista matkakustannuksista.

Ilmoituksen terveyskeskuksen valinnasta löydät täältä.