Edunvalvoja voidaan määrätä henkilölle, joka ei enää pysty itse hoitamaan omia taloudellisia asioitaan. Ilmoituksen/hakemuksen edunvalvonnan tarpeesta voi tehdä kuka tahansa. Ilmoitus tehdään maistraattiin. Edunvalvojaksi voidaan määrätä joko lähiomainen tai muu läheinen tai yleinen edunvalvoja.

Edunvalvontavaltuutuksen avulla voi etukäteen määrätä, kuka huolehtii asioitasi, mikäli olet tulevaisuudessa kykenemätön hoitamaan omia asioitasi itse. Edunvalvontavaltuutus on suositeltavaa laatia mahdollisimman ajoissa, vaikka silloin kun on vielä täysin terve. Edunvalvontavaltuutusta käytetään vasta sitten, jos tulet kykenemättömäksi huolehtimaan asioistasi. Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan vasta sen jälkeen, kun Digi- ja väestötietovirasto on sen vahvistanut.

Holhousviranomaisena toimii Digi- ja väestötietovirasto, joka selvittää edunvalvonnan tarpeen ja tarvittaessa määrää edunvalvojan tai tekee hakemuksen tuomioistuimelle. Myös yksityisistä lakiasiain toimistoista voi kysyä apua edunvalvontavaltuutuksen laadintaan.