Asiakasmaksujen perusteet määräytyvät asiakasmaksulain ja asetuksen perusteella.

TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.7.2021 ALKAEN  
Lääkärin käyntimaksu (3 kertaa/vuosi)       20,60
Vuodeosaston hoitopäivä
– maksukaton täyttymisen jälkeen
48,90
22,50
Päivä- ja yöhoidon maksu22,50
Jalkahoito11,40
Fysikaalisen hoidon maksu11,40
Fysioterapian ryhmäkäynti5,70
Avosairaanhoidon sairaanhoidollinen hoitajakäyntimaksuton
Käyttämätön ja peruuttamaton vastaanottoaika 50,80
Kotisairaalan käyntimaksu enintään 3 kertaa/vrk12,00
Todistusmaksut:
Ajokorttitodistus
Muut todistukset

61,00
50,80
perusturvalautakunta 31.5.2021 § 74

Hammashoidon asiakasmaksut

Hammashoidosta peritään suun terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksen mukaiset maksut.

Peruuttamatta jääneestä vastaanottoajasta laskutetaan 18 vuotta täyttäneiltä 50,80 €.

Kunnallisesta hammashoidosta ei saa Kelan korvausta.

Hoito on maksutonta:

  • alle 18-vuotiaille
  • rintamaveteraaneille ja miinanraivaustehtävissä olleille suun ja hampaiden tutkimus, ehkäisevä hoito sekä proteettiseen hoitoon liittyvä hammaslääkärin työ

Maksukatto

Maksukaton kertymäkausi on kalenterivuosi. Alle 18-vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut lasketaan yhteen hänen huoltajansa maksujen kanssa. Jos maksujen yhteismäärä ylittää kalenterivuotena 683 euroa, asiakas voi hakea alkuperäisten kuittien perusteella maksukaton täyttymistä osoittavan vapaakortin. Yksikkö, jossa maksukatto täyttyy, tekee vapaakortin. Laitoshoidosta peritään maksukaton täyttymisen jälkeen 22,50 euroa /hoitopäivä.

Maksujen määrän seuranta on asiakkaan vastuulla. Säilyttäkää maksukuitit. Kuitit ja laskut maksutositteineen voi lähettää osoitteeseen: Euran sote-keskus, terveyskeskussairaala, osastonsihteeri Hannele Männistö, Terveystie 3, 27510 Eura.

Maksukatossa otetaan huomioon seuraavat maksut:

– Terveyskeskusmaksu
–  Päivystysmaksu
–  Sairaaloiden poliklinikkakäyntimaksut
–  Päiväkirurginen hoito
–  Sarjahoito ja jalkahoito
–  Yksilökohtainen fysioterapia
–  Yö- ja päivähoito
–  Kuntoutushoito ja lyhytaikainen laitoshoito sekä siihen liittyvä perusmaksu
–  Silmänpohjakuvaus
–  Avosairaanhoidon sairaanhoidollinen hoitajakäynti

Euralaisten veteraanien, sotainvalidien, miinanraivaajien ja lottien terveyspalvelujen asiakasmaksut

Kotisairaanhoidon käyntien maksuttomuus, veteraanien puolisot

SOSIAALIHUOLLON ASIAKASMAKSUT

Sosiaalihuollon palveluista perittävät asiakasmaksut perustuvat asiakasmaksulakiin (Laki ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista) sekä Euran perusturvalautakunnan määrittämiin hintoihin.

PALVELUJEN HINNAT VUONNA 2020:

KOTIHOITO JA KOTISAIRAALAN KERTAKÄYNTI
Kotihoidon ja kotisairaalan kertäkäynti12,10
Säännöllinen kotihoito (väh. kerran viikossa)Lasketaan tulojen perusteella
Ateriapalvelu7,50 / ateria
Saunamaksu2,50 / kerta
Kylvetys saunalla hoitajan avustamana7,50 / kerta
Kuljetus kotoa saunalle / takaisin7,50 / kerta
Pyykkipalvelu, koneellinen5,00
Pyykin kuljetus (erikseen tehtäessä)7,50
Turvapuhelin30,00 / kk
Auttamiskäynti turvapuhelinhälytyksessä12,00/ kerta (laskutetaan max 120 € / kk)
Suvanto Kotona turvapalvelu (sensoripohjainen)50,00 / kk (käyttö max 2-3 kk)
Suvanto Lääkemuistuttaja35,00 / kk
Päivätoiminta koko päivä12,00 (+ kuljetus 4€, jos tarvitaan)
Päivätoiminta puoli päivä8,50 (+ kuljetus 4 €, jos tarvitaan)

TEHOSTETTU
PALVELUASUMINEN
Lyhytaikaishoito palvelukodissa (vanhukset)32,80 / vrk
Pitkäaikaishoito palvelukodissa (vanhukset)Lasketaan tulojen perusteella
Lyhytaikaishoito palvelukodissa (vammaiset)22,60 / vrk
Pitkäaikaishoito palvelukodissa (vammaiset)66,00 / vrk
Ateriat palvelukodissa13,00 / vrk
Vuodevaatepaketti palvelukodissa48,00 / kk
Tarvikepaketti palvelukodissa12,00 / kk

PERHEHOITO
Pitkäaikaishoito perhekodissa85 % nettotuloista
Lyhytaikaishoito perhekodissa27,84 / vrk
Osavuorokautinen hoito perhekodissa12,00 / pv (+ kuljetus, jos tarvitaan)
Kotiin annettava perhehoito alle 6h8,50 / pv
Kotiin annettava perhehoito 6-10h12,00 / pv

OMAISHOITO
Omaishoidon vapaa 3 vrk:n ajalta11,40 / vrk
Lyhytaikaishoito 3 vrk ylittävältä ajaltanormaalin maksun mukaan
Palveluseteli kotiin annettavaan apuun113,60 / seteli (125,00 – omavastuu 11,40)

PALVELUJEN HINNAT 1.7.2021 ALKAEN:

KOTIHOITO JA KOTISAIRAALAN KERTAKÄYNTI
Kotihoidon ja kotisairaalan kertäkäynti12,00
Säännöllinen kotihoito (väh. kerran viikossa)Lasketaan tulojen perusteella
Ateriapalvelu7,50 / ateria
Saunamaksu2,50 / kerta
Kylvetys saunalla hoitajan avustamana7,50 / kerta
Kuljetus kotoa saunalle / takaisin7,50 / kerta
Pyykkipalvelu, koneellinen5,00
Pyykin kuljetus (erikseen tehtäessä)7,50
Turvapuhelin30,00 / kk
Auttamiskäynti turvapuhelinhälytyksessä12,00/ kerta (laskutetaan max 120 € / kk)
Suvanto Kotona turvapalvelu (sensoripohjainen)50,00 / kk (käyttö max 2-3 kk)
Suvanto Lääkemuistuttaja35,00 / kk
Päivätoiminta koko päivä12,00 (+ kuljetus 4€, jos tarvitaan)
Päivätoiminta puoli päivä8,50 (+ kuljetus 4 €, jos tarvitaan)

TEHOSTETTU
PALVELUASUMINEN
Lyhytaikaishoito palvelukodissa (vanhukset)32,80 / vrk
Pitkäaikaishoito palvelukodissa (vanhukset)Lasketaan tulojen perusteella
Lyhytaikaishoito palvelukodissa (vammaiset)28,90 / vrk
Pitkäaikaishoito palvelukodissa (vammaiset)80,00 / kk
Ateriat palvelukodissa (vammaiset)13,40 / vrk
PERHEHOITO
Pitkäaikaishoito perhekodissalasketaan tulojen perusteella
Lyhytaikaishoito perhekodissa28,40 / vrk
Osavuorokautinen hoito perhekodissa12,00 / pv (+ kuljetus, jos tarvitaan)
Kotiin annettava perhehoito alle 6h8,50 / pv
Kotiin annettava perhehoito 6-10h12,00 / pv

OMAISHOITO
Omaishoidon vapaa 3 vrk:n ajalta11,40 / vrk
Lyhytaikaishoito 3 vrk ylittävältä ajaltanormaalin maksun mukaan
Palveluseteli kotiin annettavaan apuun113,60 / seteli (125,00 – omavastuu 11,40)