Apuvälineiden lainaus ja palautus sekä käytännön ohjaus. Lainattavissa on mm. tavallisimpia liikkumisen apuvälineitä, wc-korotuksia ja erilaisia tukia. Apuvälinelainaus on maksutonta.

Fysioterapiassa on tarjolla sekä yksilö- että ryhmäfysioterapiapalveluita. Fysioterapiaa toteutetaan avoterveydenhuollon käynteinä, terveyskeskussairaalassa ja tarvittaessa kotikäynteinä. Fysioterapian asiakkaita ovat kaikenikäiset, joilla on erilaisia tuki- ja liikuntaelimistön oireita sekä kiputiloja, neurologisia sairauksia tai muita liikkumisen ja toimintakyvyn ongelmia. Fysioterapiapalveluita tarjotaan myös konsultaationa äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon asiakkaille. Fysioterapiassa aktivoidaan ja ohjataan asiakasta ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista.

Fysioterapiaan pääset Euran sote-keskuksen lääkäreiden, erikoissairaanhoidon lääkärin tai yksityisen ortopedin/gynekologin lähetteellä. Lisäksi sinulla on mahdollisuus päästä fysioterapeutin suoravastaanottoajalle vastaanoton hoitajan arvion perusteella samana tai seuraavana päivänä.

Saat ajanvarauksesta tekstiviestimuistutuksen kaksi vuorokautta ennen vastaanottoa.

Klikkaa tästä!