Kanta-palveluun tallentuvat asiakkaista sekä terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisten tallentamat terveystiedot ja apteekeissa kirjatut tiedot sekä asiakkaan itse tallentamat hyvinvointitiedot. Tulevaisuudessa kanta-palvelusta löytyvät myös sosiaalihuollon tiedot. Kanta-palveluihin tallennettuja tietoja käsittelevät vain terveydenhuollon ammattihenkilöt. Tietojen katselu edellyttää aina hoito- tai asiakassuhdetta, potilaan suostumusta sekä työtehtävien edellyttämiä käyttöoikeuksia.
Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu, jossa kansalainen näkee omat hoito- ja reseptitietonsa. Omakanta-palvelun kautta voi lähettää myös reseptin uusimispyynnön.

eResepti

Lääkärin kirjoittaman eReseptin tiedot tallennetaan valtakunnalliseen Resepti-keskukseen. Reseptikeskuksen tietojen perusteella asiakkaan reseptien mukainen lääkitys em. edellytysten täyttyessä on nähtävissä terveydenhuollossa ja asiakas voi noutaa lääkkeet mistä tahansa apteekista.

Hyödyt

  • reseptit ovat tallessa 
  • tiedot ovat turvassa 
  • ei enää mukana kuljetettavia papereita
  • lääkkeet voi hakea mistä tahansa apteekista
  • Lääkkeen määrääjä voi tarkistaa lääkityskokonaisuuden ja siten ehkäistä haitallisia yhteisvaikutuksia ja päällekkäisyyksiä.
  • hoidon jatkuvuus paranee
  • reseptiä ei voi väärentää

Asiakas saa vastaanotolla potilasohjeen, jossa on tiedot määrätystä lääkkeestä. Ohje nopeuttaa apteekissa asiointia, mutta se ei ole edellytys lääkkeen saamiseksi. Kela-korttia tarvitaan apteekissa lääkekorvausten saamiseksi.

Puolesta asiointi reseptiasioissa

Jos joku muu hakee lääkkeet apteekista asiakkaan puolesta, tulee hänellä olla mukana reseptin potilasohje tai asiakkaan Kela-kortti. Asiakas voi myös antaa lääkkeen hakijalle  Suomi.fi-verkkopalvelussa sähköisen apteekkiasiointivaltuutuksen. Tässä tapauksessa lääkkeen hakijan tulee tietää asiakkaan henkilötunnus.

Muiden reseptiin liittyvien asioiden hoitoon apteekissa vaaditaan sähköinen apteekkiasiointivaltuutus. Apteekkivaltuutus voidaan antaa  Suomi.fi-verkkopalvelussa tai Reseptin suostumuslomakkeen avulla. Suostumuslomakkeita on saatavilla vain vain apteekista, terveydenhuollosta ja Kelan palvelupisteestä.

Terveydenhuollossa vaaditaan Reseptin suostumuslomake. Terveydenhuollossa ja apteekissa varmistetaan asiakkaan puolesta asioivan henkilöllisyys ja oikeus asioida hänen puolestaan.  Lisätietoa asiakkaan puolesta asioinnista löydät Kanta-palvelusta.

Potilastiedon arkisto

Potilastiedon arkisto on Kanta-palvelu, jossa potilaiden tiedot ovat turvallisesti ammattilaisten saatavilla ja säilytyksessä yhdessä paikassa.

Arkistolla on keskeinen rooli tietojen välittämisessä terveydenhuollon palvelujen antajien kesken. Kansalainen näkee terveydenhuollossa kirjattuja tietoja Omakanta-palvelun kautta.

Osana arkistoa Kanta-palveluissa pidetään yllä Tiedonhallintapalvelua. Potilaan tahdonilmaisu- ja suostumustiedot tallennetaan Tiedonhallintapalveluun. Tällaisia ovat mm. tieto informoinnista, potilaan suostumukset, potilastietojen luovutuskiellot sekä hoitoon ja elinluovutukseen liittyvät tahdonilmaukset.

Tiedonhallintapalvelun kautta terveydenhuollon yksiköt saavat käyttöönsä potilaan keskeiset terveystiedot.