Pajurannan mielenterveyspalvelut on tarkoitettu yli 18-vuotiaille euralaisille, jotka tarvitsevat pidempikestoista apua ja tukea mielenterveyteen liittyvissä asioissa.

Pajurannan palveluja esimerkiksi:

  • yksilöllinen tilanteen ja tarpeiden kartoitus
  • kuntoutumisen tukeminen, tavoitteena mahdollisimman hyvä ja itsenäinen elämä sekä mielekäs arki  
  • erilaiset ohjatut ryhmätesim. keskustelu-, liikunta- ja toimintaryhmiä, jotka tarjoavat mahdollisuuden mm. sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja vertaistuen saamiseen
  • arjen haasteellisten asioiden selvittäminen ja harjoitteleminen yhdessä 
  • henkilökohtaiset keskustelut
  • kotikäynnit
  • etähoito, videovälitteisesti verkossa

Lähetettä ei tarvita ja palvelut ovat maksuttomia.