Tukihenkilö

Tukihenkilö antaa tukea haastavissa elämäntilanteessa oleville työikäisille euralaisille. Työ on sosiaalisen hyvinvoinnin tukemista, terveyden edistämistä ja sairauksien hoitamista. Työtä tehdään yhdessä eri sidosryhmien kanssa, asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa joko Kotipiirin päivätoiminnassa tai asiakkaan kotona

Tuetun asumisen palvelut

Tuettua asumista järjestetään mielenterveys- ja päihdeasiakkaille sekä sosiaalisen tuen tarpeessa oleville. Tuettua asumista voivat hakea ne henkilöt, joilla on tuen tarvetta tai jotka ovat jo palveluiden piirissä. Tuetun asumisen asuntoja on Eurassa, Kiukaisissa, Kauttualla, Hinnerjoella ja Honkilahdella.

Hakemus tuettuun asumiseen tästä.

Hakemuksen saavuttua asiakkaan kanssa tehdään palvelutarpeenarvio. Hakemus käsitellään perusturvan asukasvalintatyöryhmässä.