Euran perheneuvola palvelee euralaisia lapsiperheitä. Perheneuvola auttaa lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen, perhe-elämään sekä ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa.

Työmuotoja ovat psykologinen, sosiaalinen, lääketieteellinen tutkimus, hoito ja neuvonta sekä perheasioiden sovittelu. Lisäksi tehdään yhteistyötä ja annetaan työnohjausta ja konsultaatiota lapsiperheiden kanssa työskenteleville.

Perheneuvolaan voi ottaa yhteyttä, kun

  • vanhempi/vanhemmat ovat huolissaan lapsen kehityksestä, käyttäytymisestä tai sosiaalisesta selviytymisestä
  • vanhempi/vanhemmat haluaa/ haluavat tukea vanhemmuuteensa
  • perhe haluaa apua kriisitilanteessa
  • perheenjäsenten välillä on ristiriitoja
  • perhe/ perheenjäsen haluaa perheasioiden sovittelua

PERHEASIOIDEN SOVITTELU

Perheasioiden sovittelu on lakisääteistä sovitteluapua eroa mietittäessä ja/ tai eroon päädyttäessä tai eron jälkeen. Sovittelijan tehtävänä on erityisesti auttaa vanhempia sopimaan alaikäisiä lapsia koskevia asioita sekä tukea eron jälkeisessä vanhemmuudessa. Sovittelu voidaan katsoa myös vanhemmuuden päivittämiseksi erotessa.

Tavoitteena on eroon liittyvien puolisoiden välisten ristiriitojen ja erimielisyyksien ratkaiseminen puolisoiden välisten neuvottelujen ja sopimusten kautta sovittelijan/ sovittelijoiden avustuksella. Tavoitteena on löytää tasapuolinen, kaikille perheenjäsenille kyllin hyvä ratkaisu. Erityisenä tavoitteena on turvata lapsen asema, etu ja hänen kehitykselleen myönteinen ratkaisu.

Eurassa perheasioiden sovittelua tekevät perheneuvonnan sosiaalityöntekijä Annamari Mwegerano ja lastenvalvoja Tarja Valtonen.

Sovittelu ja perheneuvonta on vapaaehtoista, luottamuksellista ja maksutonta palvelua.