Lasten kuntoutustyöryhmä käsittelee lasten kuntoutustarvetta monialaisesti ja tekee kuntoutussuunnitelmia. Ryhmässä on mukana lastenneuvola, puheterapeutti, perheneuvola, varhaiskasvatuksen erityisopettajat, lasten kanssa työskentelevät psykiatriset sairaanhoitajat ja kutsuttuna muu lapsen työntekijä.

Yllä mainitut tahot voivat tuoda ryhmään omassa työssään tapaamiaan monialaista kuntoutusta tarvitsevia lapsia. Ryhmän jäsenet pyytävät kirjallisen luvan lapsen vanhemmilta kuntoutussuunnitelman tekemistä varten.

Hakemuksen sekä lupalomakkeen voit tulostaa täältä kohdasta ”Terveyspalvelut”.

Kevään 2021 aikana lasten kuntoutustyöryhmä kokoontuu seuraavasti:

KokousHakemukset toimitettava viim.
ma 3.5.26.4.
ma 24.5.17.5.
ti 15.6.7.6.

Lasten kuntoutustyöryhmän yhteyshenkilönä toimii perheneuvolan sosiaalityöntekijä Terttu Välimäki.