24.11.2022

Satakunnan yhteinen potilastietojärjestelmä päivitetään 26-27.11.2022

Satakunnan yhteinen potilastietojärjestelmä päivitetään 26-27.11.2022. Päivitys koskee Euran, Rauman, Porin perusturvan, Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän sekä Satasairaalan yhteistä potilastietojärjestelmää.

Päivityksen myötä mm. sote-ammattilaisten kirjauskäytänteet muuttuvat kokonaan. Em. ja mahdollista muista yllättävistä syistä johtuen pyydämme erityisesti Euran sote-keskuksessa maanantaina 28.11.2022 asioivilta kärsivällisyyttä.

Alaikäisen asiakkaan itsenäisen päätöskyvyn arviointi kirjataan jatkossa potilasasiakirjoihin

Potilastietojärjestelmän päivitys mahdollistaa jatkossa myös alaikäisen asiakkaan itsenäisen päätöskyvyn arvioinnin kirjaamisen potilastietojärjestelmään. Sote-ammattilaiset arvioivat alaikäisen asiakkaan itsenäisen päätöskyvyn vastaanotoilla ja kirjaavat sen asianmukaisesti potilasasiakirjoihin 28.11.2022 alkaen.  Lisäksi potilasasiakirjoihin kirjataan päätöskykyisen alaikäisen asiakkaan tahto tietojensa luovuttamisesta huoltajille.

Alaikäisen päätöskyvyn arviointi ja sen kirjaaminen koskee terveydenhuoltoa, erityisesti opiskelu- ja kouluterveydenhuoltoa ja ehkäisyneuvolaa, ja se perustuu THL:n ohjeisiin.

Päätöskykyisyydelle ei ole ikärajaa – arvioidaan asiakaskohtaisesti

THL:n ohjeistuksen mukaisesti terveydenhuollon palveluissa tulee selvittää alaikäisen lapsen ja nuoren mielipide hoitoonsa aina, kun se hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa suhteuttaen on mahdollista.

Lapsen ja nuoren mielipiteet, näkemykset ja kysymykset on huomioitava, vaikka hän ei voisi päättää hoitoonsa liittyvistä asioista. Jos lapsi tai nuori ei kykene päättämään hoidostaan, häntä hoidetaan yhteistyössä huoltajien tai muiden laillisten edustajien kanssa.

Alaikäinen voi päättää hoidostaan silloin, kun terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi, että hän ikänsä ja kehitystasonsa perusteella on kykenevä asian vaatimaan päätöksentekoon.

Päätöskyvyn arvioinnin kirjaamisen myötä alaikäisen päätöskyvyn arviointi ja tahto luovuttaa tietoja vaikuttavat alaikäisen tietojen näkymiseen huoltajille Omakannassa. Em. ei koske ennen 28.11.2022 tapahtuneita asiointeja ja täten 10–17-vuotiaiden vanhat tiedot eivät näy huoltajille Omakannassa.

Alaikäisen terveydenhuollot tiedot näytetään huoltajille Omakannassa, mikäli alaikäinen ei ole terveydenhuollon arvion mukaan päätöskykyinen tai jos päätöskykyiseksi arvioitu alaikäinen sallii tietojensa luovutuksen huoltajille.  Em. koskee myös reseptitietojen luovutusta apteekissa. Mikäli sote-ammattilainen arvioi yksin vastaanotolla olevan alaikäisen asiakkaan kykenemättömäksi hoitamaan asiaansa, kirjaa hän merkinnän siitä, miten ja keneen huoltajaan on asiasta oltu yhteydessä.

Lisätietoa: THL/Alaikäisen itsenäisen päätöskyvyn arviointi terveydenhuollossa

Takaisin listaukseen