8.5.2023

Euran kunta ja VesiKestävä-hanke edistävät ilmastokestävyyttä ja yhteisöllisyyttä metsittämällä!

Euran kunnan Panelian alueen Keskuspuisto saa uuden ilmeen, kun alueelle istutetaan touko-kesäkuun aikana lehtipuuntaimia yhteisvoimin noin 1000 kappaletta.

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan aiheesta lisää!

Aika: ke 10.5. klo 12.00-13.00
Paikka: Kulmapolku 1, 27430 Eura

Paikalla on Euran kunnanjohtaja Juha Majalahti, Metsänhoitoyhdistys Lounametsän metsäasiantuntija Tero Lähteensuo, VesiKestävä-hankkeen projektipäällikkö Elli Peltovirta ja VesiKestävä-hankkeessa asiantuntijana työskentelevä Ville Kangasniemi Pyhäjärvi-instituutista sekä lehdistöä.

Metsillä on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa ja siihen sopeutumisessa. Puuttomien alueiden metsittämisellä voidaan vähentää vesistökuormitusta sekä lisätä hiilinieluja, monimuotoisuutta ja virkistyskäyttöä.

Panelian metsityskohde on yksi Ympäristökestävyyttä metsätalouden vesienhallinnalla – VesiKestävä -hankkeen pilottikohteista. Hanketta toteuttavat Suomen metsäkeskus, Pyhäjärvi-instituutti ja Satakunnan ammattikorkeakoulu. Hanke on saanut rahoitusta ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta.

VesiKestävä-hankkeessa edistetään käytännönläheisesti metsätalouden vesienhallintaa ja suojelua taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen kestävyys huomioiden. Lisäksi hankkeella vahvistetaan maa ja metsätalouden sopeutumista muuttuviin ilmasto ja vesioloihin.

Metsityskohteiden lisäksi hankkeessa toteutetaan Eurajoen vesistöalueelle pilottikohteita aiheista: peitteinen metsänkasvatus, kaksitasouomat metsätaloudessa, monitavoitteiset kosteikot ja padot.

Lisätietoja: 

Elli Peltovirta
projektipäällikkö
Suomen metsäkeskus
puh. 050 594 1608
elli.peltovirta@metsakeskus.fi

Takaisin listaukseen