Vammaishuollon tavoitteena on tuottaa mahdollisimman kattavat ja laadukkaat palvelut vammaisille joko kunnan omana toimintana tai ostopalveluna. Lisäksi tuetaan vammaisten omatoimisuutta ja selviytymistä avohuollossa.

Vammaishuollon työryhmä

Työryhmä on moniammatillinen yhteistyöryhmä, joka käsittelee vammaishuollon asiakkaan palvelukokonaisuutta. Tavoitteena on asiakaslähtöisyys, jonka pohjalta työryhmä suosittaa asiakkaalle sopivan palvelumuodon ja suosituksen pohjalta tehdään viranhaltijapäätös. 

Työryhmään kuuluu johtava sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja, vastaava ohjaaja ja kuntoutusohjaaja. Tarvittaessa työryhmään kutsutaan myös muita asiantuntijoita.