Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon palvelut on tarkoitettu peruskoululaisille ja heidän perheilleen. Kouluterveydenhuollossa jatketaan neuvolassa alkanutta lapsen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin sekä koko perheen hyvinvoinnin seurantaa ja tukemista. Kouluterveydenhuolto tekee tiivistä yhteistyötä opettajien, koulukuraattorien ja koulupsykologien kanssa. Tietojen siirto tapahtuu salassapitosäännöksiä noudattaen, ja kaikki keskustelut käydään luottamuksellisesti. Kouluterveydenhuolto on mukana laatimassa koulun opiskeluhuollon suunnitelmaa ja siihen sisältyviä oppilaiden hyvinvointia edistäviä tai erilaisiin ongelma- ja kriisitilanteisiin liittyviä toimintamalleja.

Kouluterveydenhoitajiin voi olla yhteydessä puhelimitse puhelinaikoina tai Wilma-viestillä.

Terveystarkastukset

Kouluterveydenhuollon rungon muodostavat määräaikaiset terveystarkastukset ja niihin sisältyvä yksilöllinen terveysneuvonta. Oppilaalla on terveystarkastus jokaisella vuosiluokalla. Tarkastuksissa arvioidaan oppilaan fyysistä ja psykososiaalista terveydentilaa suhteessa ikään ja kehitysvaiheeseen ja pyritään löytämään mahdolliset sairaudet sekä terveyttä ja hyvinvointia uhkaavat tekijät. Määräaikaisten tarkastusten lisäksi oppilaalle voidaan järjestää tarkastuksia yksilöllisen tarpeen mukaan.

Laaja terveystarkastus tehdään 1., 5. ja 8. luokalla. Laajoissa terveystarkastuksissa arvioidaan koko perheen hyvinvointia, minkä vuoksi myös vanhemmat osallistuvat näihin tarkastuksiin. Laajojen terveystarkastusten yhteydessä oppilas ja/tai vanhemmat täyttävät esitietolomakkeet, jotka käsitellään terveystarkastuksessa.

Terveystarkastukset ovat vapaaehtoisia lapsille, nuorille ja perheille. Kouluterveydenhuollon järjestämistä ja sisältöjä määrittävä asetus (338/2011) velvoittaa kuitenkin selvittämään määräaikaisista terveystarkastuksista poisjäävien tuen tarvetta. Tämä toteutetaan esimerkiksi yhteydenottona perheeseen tai tekemällä yhteistyötä muiden oppilashuollon toimijoiden kanssa.

Terveystarkastusten lisäksi kouluterveydenhuollossa annetaan ensiapuluontoista hoitoa koulutapaturman tai äkillisen sairastumisen yhteydessä, kun terveydenhoitaja on koululla paikalla.

Kouluterveydenhuolto tarkastaa kouluyhteisön ja ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden yhteistyössä monien muiden tahojen kanssa joka kolmas vuosi.

Kouluterveydenhuollossa jatketaan lastenneuvolassa aloitetun rokotusohjelman toteuttamista.

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto on osa opiskeluhuoltoa. Opiskeluhuolto sisältää koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuollon sekä opiskeluhuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

Opiskeluterveydenhuollon palvelut on Eurassa tarkoitettu lukion opiskelijoille. Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja terveyttä sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä ja opiskeluyhteisön hyvinvointia.

Opiskelijalle järjestetään terveydenhoitajan tarkastus ensimmäisenä vuonna. Lääkärintarkastus tehdään ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna. Terveystarkastuksen avulla saadaan kokonaiskäsitys opiskelijan terveydestä ja hyvinvoinnista. Tarkastuksen yhteydessä annetaan opiskelijalle yksilöllistä terveysneuvontaa, jonka avulla vahvistetaan opiskelijan omia valmiuksia edistää omaa terveyttä ja hyvinvointia.

Opiskelijoiden ajanvaraus terveydenhoitajan suorittamaan terveystarkastukseen hoidetaan ensisijaisesti Wilmassa olevan järjestelmän kautta.

Opiskelijoille kuuluvat myös yleislääkäritasoiset sairaanhoitopalvelut ja tutkimukset, jotka järjestetään Euran sote-keskuksessa. Koska lukion kouluterveydenhoitaja ei ole Euran lukiolla paikalla jokaisen arkipäivänä, opiskelija ohjataan sairaanhoidollisia toimenpiteitä varten tarvittaessa Euran sote-keskukseen sairaanhoitajan vastaanotolle. Seksuaaliterveys- ja ehkäisyasioissa opiskelija voi kääntyä myös Euran perhesuunnitteluneuvolan puoleen.

Ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön yhteystiedot Eurassa:

Yhteydenotto koulukuraattoriin/koulupsykologiin

Klikkaa tästä