Tapahtuman tiedot


Alkamispäivä

22.04.2021,  klo 17:30

Päättymispäivä

22.04.2021,  klo 19:00

Paikka

Teams-etäyhteys
Tapahtumayleisöä lavan edessä

Euran kunnan yhdistysilta

Euran kunta järjestää 22.4.2021 kello 17:30-19:00 yhdistysillan. Yhdistysiltaan ovat tervetulleita kaikki kunnan yhdistystoimijat. Ilta järjestetään etäyhteyksin Teams-alustalla. Yhdistysillan ensisijaisena tavoitteena on tuoda tutuksi Euran kunnan yhdistystyöryhmässä toimivat henkilöt ja kertoa yhdistyksille yhteistyön mahdollisuuksista sekä muista ajankohtaisista asioista. Illasta on tavoitteena luoda pysyvä konsepti, joka auttaa vahvistamaan kunnan ja yhdistysten välistä yhteistyötä. Seuraavassa on yhdistysillan ohjelma: 

  1. Tilaisuuden avaus ja Euran kunnan yhdistystyöryhmän ja yhteistyön tavoitteet, työryhmän puheenjohtaja Kari Kankaanranta 
  2. Euran kunnan työllisyyspalveluiden mahdollisuudet yhdistyksille, Rami Heino 
  3. Liikuntapalveluiden yhdistysyhteistyö, avustusten jaon kriteerit, liikuntasalivuorojen myöntäminen, senioriliikunnan toimenpideohjelma, Vesa Nuija 
  4. Lasten ja nuorten palveluiden yhdistysyhteistyö, perhekeskuksen tilojen käyttö, Jenni Susi 
  5. Nuoriso- ja vapaa-ajanpalvelut, nuorisopassi harrastuskokeiluihin, harrastusmessut, Teija Henriksson 
  6. Yhdyskuntateknisten palveluiden yhdistysyhteistyö, kyläkävelyt, talkootoiminnan avustaminen, Anne Saarenvalta 
  7. Vetovoima- ja kulttuuripalveluiden yhdistysyhteistyö, avustukset, tapahtumakalenterin käyttö, Sirpa Wahlqvist 
  8. Ikääntyneiden palvelut ja yhdistysyhteistyö, Roosa lehto 

Yhdistysiltaan voi ilmoittautua seuraavan linkin kautta: www.eura.fi/ilmoittautumiset ja edelleen siirtyä ilmoittautumisjärjestelmään, josta valitaan “Muut palvelut” ja “Yhdistysilta”. Ilmoittautumiset viimeistään 19.4.2021. Linkki tapahtumaan toimitetaan ilmoittautumisajan päätyttyä. Sähköposti on näin ollen pakollinen tieto ilmoittautumisen yhteydessä.Ilmoittautuneille lähetetään tapahtumaan osallistumiseksi Teams-linkki. Mikäli osallistujia ilmoittautuu paljon, voidaan tilaisuuteen osallistuvien määrää rajata tietoliikenneyhteyksien toimivuuden varmistamiseksi. Tähän liittyen informoidaan ilmoittautuneita mahdollisesta toisesta yhdistysillasta.

Takaisin tapahtumalistaukseen