Lastenneuvolassa lapsen kehitystä ja terveydentilaa seurataan vauvasta kouluikään. Tavoitteena on turvata lapsen normaali kasvu ja kehitys ehkäisemällä sairauksia terveysneuvonnalla ja rokotuksilla. Perhettä pyritään tukemaan yksilöllisesti erilaisissa kasvatukseen ja hoitoon liittyvissä tilanteissa. Omaan terveydenhoitajaan voi ottaa yhteyttä erilaisiin elämäntilanteisiin liittyvissä kriiseissä. Kaikki perhettänne koskevat keskustelut käydään luottamuksellisesti.

Lastenneuvola tekee tiivistä yhteistyötä mm. äitiysneuvolan, ehkäisevän perhetyön työntekijöiden, psykologin, fysioterapeutin, puheterapeutin ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa.

Jokaisella perheellä on asuinalueen mukaan oma terveydenhoitajansa.

Koronarokotukset

THL suosittelee koronavirusrokotuksia niille 6 kuukauden – 11 vuoden ikäisille riskiryhmiin kuuluville lapsille, jotka yksilöllisen arvion perusteella voivat hyötyä rokotuksesta.

Hoitava lääkäri osaa parhaiten arvioida kuuluuko lapsi riskiryhmään. Lista 6 kuukauden – 11 vuoden ikäisten riskiryhmistä löytyy täältä: 6 kuukauden – 11 vuoden ikäisten riskiryhmät (Vakavan koronavirustaudin riskiryhmät)

6 kuukauden – 4 vuoden ikäisille lapsille koronarokotteen perussarjaan kuuluu kolme rokoteannosta, 5-11-vuotialle kaksi. Sairastettu koronatauti vastaa yhtä rokoteannosta, jos sairastetun taudin ja mahdollisen aiemman rokoteannoksen välillä on vähintään 6 viikkoa.

Ajanvaraus rokotukselle omalta terveydenhoitajalta.

HUOM! Lapsen tullessa koronavirusrokotukselle, tarvitaan kaikilta huoltajilta kirjallinen suostumus lapsen rokottamiseen. Suostumuslomakkeen voit esimerkiksi tulostaa täältä: Huoltajan suostumus alaikäisen koronarokotukselle (thl.fi)

Influenssarokotukset ovat tärkeitä kaikille lapsille

Influenssarokotusten avulla voidaan estää lasten sairastuminen sekä influenssaan että sen jälkitauteihin. Erityisen tärkeitä influenssarokotukset ovat sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluville lapsille, sillä heillä on muita suurempi riski sairastua vakavaan influenssaan.

Kaikki 6 kuukauden – 6 vuoden ikäiset lapset ovat oikeutettuja maksuttomiin influenssarokotuksiin.

Ajanvaraus rokotukselle omalta terveydenhoitajalta.

Terveystarkastukset

Neuvolaikäisille lapsille järjestetään Neuvolatoiminnan asetuksen (VNA 338/2011) mukaisia määräaikaistarkastuksia yksilöllisen tarpeen mukaan. Määräajoin toistuvissa laajoissa tarkastuksissa kartoitetaan koko perheen hyvinvointia. Laajat terveystarkastukset tehdään lapsen ollessa 4 kuukauden, 18 kuukauden ja 4 vuoden ikäinen. Molempien vanhempien toivotaan osallistuvan laajoihin tarkastuksiin.