Lastenneuvolassa lapsen kehitystä ja terveydentilaa seurataan vauvasta kouluikään. Tavoitteena on turvata lapsen normaali kasvu ja kehitys ehkäisemällä sairauksia terveysneuvonnalla ja rokotuksilla. Perhettä pyritään tukemaan yksilöllisesti erilaisissa kasvatukseen ja hoitoon liittyvissä tilanteissa. Omaan terveydenhoitajaan voi ottaa yhteyttä erilaisiin elämäntilanteisiin liittyvissä kriiseissä. Kaikki perhettänne koskevat keskustelut käydään luottamuksellisesti.

Lastenneuvola tekee tiivistä yhteistyötä mm. äitiysneuvolan, ehkäisevän perhetyön työntekijöiden, psykologin, fysioterapeutin, puheterapeutin ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa.

Jokaisella perheellä on asuinalueen mukaan oma terveydenhoitajansa.

Alle 7-vuotiaiden lasten influenssarokotukset

6 kk – 6 v lasten influenssarokotusiltapäivä Euran neuvolassa ma 14.11. klo 13-16.

Ajanvaraus oman neuvolaterveydenhoitajan kautta puhelimitse.

Influenssarokotuksen avulla voidaan estää lasten sairastuminen sekä influenssaan että sen jälkitauteihin. Influenssarokotukset ovat tärkeitä kaikille lapsille. Sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmään kuuluville lapsille rokotukset ovat erityisen tärkeitä, sillä heillä on muita suurempi riski sairastua vakavaan influenssaan. 

Sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmään kuuluvien influenssarokotukset

Pistettävä influenssarokote voidaan antaa kuuden kuukauden ikäiselle. Sitä nuorempia lapsia voidaan suojata epäsuorasti rokottamalla heidän vanhempiaan ja muita läheisiä. Nenäsumuterokote voidaan antaa 2–6-vuotiaille.

Influenssarokote on maksuton alle 6 kuukauden ikäisten lasten lähipiirille.

Koronarokotukset

Koronarokotuksia on saatavilla kaikille 5–11-vuotiaille lapsille. 

THL suosittelee koronarokotuksia erityisesti:

Koronarokotuksia annetaan 5-11-vuotiaille kaksi annosta. Koronataudin sairastaneille 5–11-vuotiaille voidaan antaa yksi koronarokoteannos, kun sairastetusta taudista on kulunut 4–6 kuukautta.

Jos yhden rokoteannoksen saanut lapsi sairastuu rokotuksen jälkeen koronavirustautiin, toista rokoteannosta ei tarvitse enää antaa, jos ensimmäisen rokotuksen ja sairastetun taudin välissä on kulunut aikaa vähintään 6 viikkoa.

Ajanvaraus rokotukselle oman terveydenhoitajan kautta.

HUOM! Lapsen tullessa rokotukselle, pitää mukana olla kirjallinen lupa kaikilta huoltajilta.

Lisätietoa lasten koronarokotuksista THL:n sivulta

Tarvittavan huoltajan suostumuslomakkeen voit tulostaa täältä: Huoltajan suostumus alaikäisen koronarokotukselle (thl.fi)

Terveystarkastukset

Neuvolaikäisille lapsille järjestetään Neuvolatoiminnan asetuksen (VNA 338/2011) mukaisia määräaikaistarkastuksia yksilöllisen tarpeen mukaan. Määräajoin toistuvissa laajoissa tarkastuksissa kartoitetaan koko perheen hyvinvointia. Laajat terveystarkastukset tehdään lapsen ollessa 4 kuukauden, 18 kuukauden ja 4 vuoden ikäinen. Molempien vanhempien toivotaan osallistuvan laajoihin tarkastuksiin.