7.10.2021

Yrittäjien mukiinsatempaavat aamukahvit 13.10.2021

Tule paikan päälle Euran kunnanvirastolle tai osallistu Teamsilla keskiviikkona 13.10.2021 klo 8-9!

Maistuvat salaatit – alkuinvestoinnista  kasvun uralle
tj. Esa Mäkitalo, Mäkitalon Farmi

Kunnanhallitus ja yrittäjien vuorovaikuttaminen
kunnanhallituksen pj. Harri Lehtonen

Tervetuloa!

Linkki aamukahville:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDhiNmI4ZDktNDM1OC00NzAwLTlmZjMtYzBmODIzNDBmM2Zl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221190627f-4866-4bad-adce-dbc9f72651d7%22%2c%22Oid%22%3a%226f13d0de-f0c8-4bf8-a0d7-33eaebaa958c%22%7d

Takaisin listaukseen