1.2.2021

Valtuusto valitsi Matti Henellin keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi

Valtuusto myönsi eron Vesa Koivistolle keskusvaalilautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan tehtävistä sekä valitsi keskusvaalilautakuntaan uuden
jäsenen. Lisäksi valtuusto asetti keskusvaalilautakuntaan puheenjohtajan.
Keskusvaalilautakunnan varsinaiseksi jäseneksi ja lautakunnan
puheenjohtajaksi tuli valituksi Matti Henell.

Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti valtuuston kokouksessa 14.12.2020 seuraavanlaisen valtuustoaloitteen: ”Esitämme, että kunnanvaltuustolle tullaan esittämään soten ja pelastustoimen tilanne sekä Euran että Satakunnan näkökulmasta vielä tällä valtuustokaudella.”

Valtuusto totesi kunnanhallituksen esityksen mukaan, että valtuustolle tullaan esittämään soten ja pelastustoimen tilanne sekä Euran että Satakunnan näkökulmasta vielä tällä valtuustokaudella. Valtuusto totesi myös valtuustoaloitteen tulleen näin ollen loppuun käsitellyksi.

Valtuusto on hyväksynyt (16.11.2020 § 56) suunnitelman valtuuston
kevätkauden 2021 kokousaikataulusta:

1.2.2021
8.3.2021
3.5.2021
7.6.2021
21.6.2021

Valtuusto päätti, että kokouskutsu toimitetaan valtuutetuille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus vähintään neljä päivää ennen valtuuston kokousta. Kokouskutsu julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja Alasatakunta-lehdessä.

Kunnalliset ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa kunnan
kotisivuilla, Alasatakunta-lehdessä ja palvelualueen harkinnan mukaan
muulla päättämällään tavalla. (poislukien erityislainsäädännön määräykset)

  • viran- ja työnhakuilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa kunnan
    kotisivuilla, kuntarekry.fi -palvelussa, Alasatakunta-lehdessä ja palvelualueen harkinnan mukaan muulla päättämällään tavalla.

Kunnanhallituksen valmisteltavaksi jätettiin kokouksessa jätetyt seuraavat valtuustoaloitteet:

  • Valtuustoaloite: Uimalippuja lapsille ja sunnuntaiaukilot (Kokoomuksen
    valtuustoryhmä)
  • Valtuustoaloite: Valtuustoaloite Euran kunnan ympäristöohjelman laatimiseksi (Vasemmistoliiton valtuustoryhmä)
  • Valtuustoaloite: Kaavatoimikunnan perustaminen (SDP:n valtuustoryhmä)
Takaisin listaukseen