Puheenjohtajan nuija

8.3.2021

Valtuusto muutti hallintosääntöä ja perusti kaavatoimikunnan

Valtuusto päätti muuttaa kunnan hallintoa ohjaavaa hallintosääntöä kolmelta osin. Muutoksilla perustetaan kaavatoimikunta kunnanhallituksen alaisuuteen, puretaan vetovoimapalveluita varten perustettu organisaatio ja yhdistetään ne kuntajohtamisen alueeseen, ja muutetaan hallintosäännön § 15 kunnanjohtajan sijaisuutta koskevalta
osuudelta seuraavaksi: Kunnanhallitus nimeää kunnanjohtajan sijaisen
kunnanjohtajan ollessa poissa tai esteellinen. Muutokset tulevat voimaan 1.8.2021 alkaen.

Valtuusto myönsi eron Nelli Nurmiselle keskusvaalilautakunnan jäsenen
tehtävästä ja valitsi yksimielisesti keskusvaalilautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Sirkku Tommilan.

Valtuustolle jätettiin kaksi aloitetta:
– Tuutikin säilyttäminen varhaiskasvatuksen hoitopaikkana
(Vasemmistoliiton valtuustoryhmä)
– Lasten hyvinvoinnin edistäminen (Kokoomuksen
valtuustoryhmä)

Videotallenne kokouksesta

Takaisin listaukseen