25.1.2021

Uusi terveyskeskuslääkärin virka sote-avopalveluihin

Puheenjohtajan nuija

Euran kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan uuden terveyskeskuslääkärin viran perustamisen ja myönsi viralle täyttöluvan 1.3.2021 lukien.

Tällä hetkellä Euran perusturvapalveluiden sote-avopalveluissa on kuusi terveyskeskuslääkärin virkaa sekä johtavan lääkärin virka. Lisäksi Euran perusturvapalveluiden vanhus- ja vammaispalveluissa on vanhustyön vastuulääkärin virka.
Terveyskeskuslääkärin virat on saatu täytettyä vuoden 2020 aikana. Terveyskeskuslääkärin resurssia on kuitenkin jouduttu ostamaan vuonna 2020 ostopalveluna, varsinkin vuosilomien ja muiden poistumien takia. Lisäksi lääkäreiden suoritteet ovat vuositasolla hienoisessa kasvussa. Jatkossa lääkäripalvelut olisi tarkoitus tuottaa pääosin omana toimintana uuden lääkäriviran turvin.
Arvioitu vuosikustannus on noin 106 000 €. Palkkakustannukset on huomioitu vuoden 2021 talousarviossa.

Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettamista kuntavaalia 2021 varten. Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää eron Vesa
Koivistolle
keskusvaalilautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan tehtävistä sekä valitsee keskusvaalilautakuntaan uuden jäsenen. Lisäksi valtuusto asettaa keskusvaalilautakuntaan puheenjohtajan.

Euran kunnalla ei ole huomautettavaa Satakunnan ampumarataverkoston kehittämissuunnitelmaluonnoksesta.

Kunnanhallitus ilmaisee Euran kunnan kiinnostuksen Satakuntaliiton tiedustelusta, joka koskee kuntien mahdollista halukkuutta osallistua laajakaistaverkon markkina-analyysin laatimiseen. Eura päätti pyytää markkina-analyysia Euran kunnan osalta.

Takaisin listaukseen