Puheenjohtajan nuija

24.8.2021

Tekojäärata auki jo ennen joulua

Euran tekojäähankkeen suunnittelu on edennyt hyvässä yhteistyössä kunnan ja Raumalaiskiekkoilun tukiyhdistyksen kesken. Tarkoituksena on saada kilpailutukset tehdyksi, jotta tekojää olisi jo joulukuussa kuntalaisten käytettävissä.

Tekojää mahdollistaa arkipäivinä koululais- ja päiväkotikäytön ja iltaisin se on kuntalaisten vapaassa käytössä. Varsinainen seura- ja kilpailukäyttö osoitetaan Panelian Raikas ry:n jäähalliin. Tekojäätä suunnitellaan siten, että kaukalon lisäksi jäädytetään avointa luistelualuetta, jolloin se mahdollistaa samanaikaisesti moninaisen käytön. Raumalta saadun kokemuksen mukaan kaukalon käyttöä ohjataan lähinnä osoittamalla aikoja mailalliseen ja mailattomaan käyttöön.

Raumalaiskiekkoilun Tuki ry:n kanssa on neuvoteltu yhteistyösopimus ja siihen liittyvä tekojäähankkeen hankekuvaus. Neuvottelujen rinnalla on päivitetty tekojääradan kustannusarviota. Sen mukaan kokonaiskustannukset ovat 808 000 euroa, josta kunnan osuudeksi on arvioitu 313 000 euroa ja Raumalaiskiekkoilun Tuki ry:n avustukseksi 445 000 euroa. Yksityisiltä yrityksiltä tavoitellaan 50 000 euron rahoitusta jääkoneen hankintaan. Tämänhetkisen arvion mukaan kunnan budjetoima maksuosuus riittää hankkeen rahoittamiseen

Kunnanhallitus hyväksyi Raumalaiskiekkoilun Tuki ry:n ja Euran kunnan välisen yhteistyösopimuksen ja edellyttää, että ennen kuin isompia sitovia tekojäärataan liittyviä hankintoja tehdään, yhteistyösopimus on Raumalaiskiekkoilun Tuki ry:n kanssa sitovasti allekirjoitettu.

Tekojäärata on kooltaan 50 x 70 metriä. Kunta pyysi heinä-elokuussa tarjousta Hilma-portaalin kautta rakenteiden, kylmäkoneiston ja- laitteistojen / putkistojen rakentamisesta kaikkine oheistöineen ja hankintoineen ns. avaimet käteen periaatteella. Euran kunta tekee alueen kuivatusjärjestelmän ja alusrakennekerrokset erillisenä työnä.
Tavoitteena on saada tekojäärata rakennettua 30.11.2021 mennessä. Määräaikaan 13.8.2021 klo 12.00 mennessä saatiin kaksi tarjousta. Tarjouksen jättivät Suomen Tekojää Oy (440 000,00 €) ja Unisport Infra Oy (424 000,00 €.)

Kunnanhallitus päätti valita edullisimman tarjouksen jättäneen Unisport Infra Oy:n tekojääradan urakoitsijaksi.

Talousjohtajan virkaa hakeneista haastatteluun kutsutaan Jari Jaakkola ja Päivi Tähtinen. Haastattelutyöryhmään kuuluvat kunnanjohtaja Juha Majalahti, hallintojohtaja Kari Kankaanranta, kunnnanhallituksen puheenjohtaja Harri Lehtonen, valtuuston puheenjohtaja Timo Kalli, Petri Salminen, Eveliina Perälä ja Jyri Sarin.

Kunnanhallitus hyväksyi kunnan osavuosikatsauksen ajalta 1.1. – 30.6.2021 ja esittää sen tiedoksi valtuustolle.

Kunnanhallitus päätti, ettei kunnan palveluiden ja talouden vakauttamistyöryhmää enää valita, vaan vaan talousasiat käsitellään aina erikseen strukturoidusti kunnanhallituksessa.

Kunnanhallitus nimesi edustajansa lautakuntiin seuraavasti:

Ari Reunanen nimettiin tekniseen lautakuntaan
Lauri Kreula nimettiin sivistyslautakuntaan
Eveliina Perälä nimettiin perusturvalautakuntaan

Kunnanhallitus nimesi kaavatoimikuntaan seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:

JäsenVarajäsen
Esko Korhonen, vpj.Seppo Varjonen
Hannu Arvola, pjJoni Lehtonen
Sirpa SatolaTiina Vihavainen
Timo KalliJuhani Vihervuori
Leena PellikkaSari Uoti
Marjatta SillanpääArja Salo
Aki MäkiOskari Helkkula

Kunnanhallitus nimesi seutuhallitukseen vuosiksi 2021-2025 luottamushenkilöistä kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Valituiksi tulivat:Samalla kunnanhallitus esittää Rauman kaupungille, että se nimeäisi seutuhallitukselle pysyvän sihteerin/yhteyshenkilön.

JäsenVarajäsen
Timo Kalli Lauri Kreula
Harri LehtonenPertti Susi
Tommi KatilaTapani Helin

Kunnanhallitus päätti jatkaa nykyisen historiatoimikunnan toimikautta 31.5.2022 saakka ja totesi Jukka Kemppaisen luottamustehtävän päättyneen. Historiatoimikuntaan kuuluvat
Hänninen-Tolvi Marja, kulttuurintutkija
Kalli Timo, valtuuston puheenjohtaja
Lehtonen Harri, kunnanhallituksen puheenjohtaja
Lääperi Minna, apulaisrehtori
Majalahti Juha, kunnanjohtaja
Nummela Virva, historianopettaja
Nurmi Veikko, kunnallisneuvos
Salminen Petri, kunnanhallituksen jäsen
Wahlqvist Sirpa, kulttuuripäällikkö, kulttuurintutkija
Wärri Jaakko, eninen .valtuuston puheenjohtaja

Puheenjohtajana toimii kunnanjohtaja Juha Majalahti.

Satakunnan vaalipiirin kuntapäiville valittiin osallistujiksi
Katja Kivioja (varalla Nelli Nurminen) ja Timo Kalli (varalla Juhani Vihervuori).

TVO:n yhteistyötoimikunta eli KYT on aloittanut toimintansa vuonna 1979. Kunnanhallitus valitsi kyt-toimikuntaan seuraavat luottamushenkilöt:

JäsenVarajäsen
Kalle JuuselaLauri Kreula
Jukka VirtaPertti Susi
Vesa-Matti JunnilaOskari Helkkula
Teemu JumpponenVesa Koski

Viranhaltijoista kyt-toimikuntaan valittiin kunnanjohtaja ja varalle hallintojohtaja.

Kunnanhallitus nimesi sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuudistuksen Satakunnan ohjausryhmään seuraavat henkilöt:

Jäsen Varajäsen
Maaret VainioAri Reunanen
Timo KalliJuhani Vihervuori
Marjatta SillanpääKari Valtonen

Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokouksiin koko toimikaudeksi valittiin Raija Hamina ja Aki Mäki.

Kunnanhallitus nimesi yksityisteiden tiekuntien kokouksiin kunnan edustajaksi Anne Saarenvallan ja varaedustajaksi Kimmo Haapasen.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto nimeää nuorisovaltuustolle viisi valtuustokummia seuraavalle kaudelle.

Kunnanhallitus vahvisti, että Euran kunta noudattaa jatkossa oman palvelutuotannon ja kunnan tilojen käytön osalta alueellisen tartuntatautien työryhmän antamia suosituksia.
– Operatiivista toimintaa johdetaan viikoittain kokoontuvan koronajohtoryhmän määräysten mukaisesti. Laajimmat rajoitustoimet tai kunnanhallituksen toimivaltaa edellyttävät rajoitustoimet valmistellaan kunnanhallituksen päätettäväksi.
– Yksittäiset palveluyksiköt linjaavat ja tiedottavat erikseen, mikäli suositukset tai muuttuvat olosuhteet aiheuttavat merkittäviä rajoituksia palvelutuotantoon. Palveluyksiköt toimivat tarvittaessa koronajohtoryhmän määräysten mukaisesti.
– Etätyösuositusta jatketaan toistaiseksi niissä palveluyksiköissä, joissa se on mahdollista. Kunnanhallitus päättää erikseen etätyösuosituksen päättämisestä. Samalla jatketaan kunnanviraston ja valtion virastotalon kiinnioloa. Kunnanhallitus päättää erikseen etätyösuosituksen ja kiinniolon päättämisestä.
– Kunnan toimielimille suositellaan ainakin osittain etäkokousten pitämistä niin sanotulla hybridimallilla, jossa osa paikalla ja osa etänä. Suositusten tavoitteena on välttää kontakteja niissä tilanteissa, joissa asiat voidaan hoitaa myös etänä.
– Etätyö tai etäkokous ei saa olla este työtehtävän tai päätöksen lykkääntymiselle.

Takaisin listaukseen