19.5.2021

Tartunnan jäljityksen toteutuminen Eurassa

Euran kunnassa on ollut viime viikkoina haastava koronatilanne, koska tartuntoja on ollut paljon ja nämä ovat johtaneet myös joukkoaltistumisiin, joista on tiedotettu erikseen. Tartunnan jäljityksen toteutuksesta ja tilanteiden hoidosta on tullut myös paljon kritiikkiä kuntalaisten suunnasta ja somessa asiasta on käyty paljon keskustelua. Koronatilannetta yritetään koko ajan saada rauhoittumaan terveydenhuollon ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Tässä vaiheessa katsottiin nyt myös tarpeelliseksi rauhoittaa yleistä keskustelua asiasta tällä tiedotteella, koska runsas palaute ja kritiikki kuormittaa nyt paljon jo muutenkin kovilla olevaa terveydenhuollon henkilöstöä ja hidastaa asioiden selvittelyä. Lisäksi erilaisissa keskusteluissa on tullut esiin, että monesti kritiikin takana on ollut tietämättömyyttä ja mielipiteet ovat perustuneet vääriin tietoihin ja huhuihin. Toimintaa saa toki aina kritisoida ja kritiikin kautta asioita voidaan yrittää parantaa. Nyt kritiikki on paljolti perustunut vääriin faktoihin ja tällä tiedotteella yritetään nyt tuoda esiin oikeita faktoja.

Eurassa tartunnan jäljitys ja koronatilanteen hallinta on sujunut koko ajan hyvin. Tartunnan jäljitys ja joukkoaltistumisten haltuun saanti on tapahtunut nopeasti ja saanut myös kiitosta Satasairaalan infektiotautien lääkäreiltä. Koronatilanteen heikentyminen ei siis johdu siitä, että tartunnanjäljitys tai tilanteen jatkohoito olisi toiminut huonosti, vaan päinvastoin meillä on reagoitu tilanteisiin nopeasti ja tilanteet on hoidettu hyvin.

Covid 19-virus on Suomessa ja Satakunnassa muuttunut siten, että pääosa tartunnoista on muuntoviruksia, jolloin tartunta tapahtuu entistä helpommin. Lisäksi on ollut havaittavissa, että ihmiset ovat väsyneitä rajoituksiin ja varotoimiin. Maskeja ei ole enää jaksettu käyttää ahkerasti kaikkien osalta, ei ole myöskään jaksettu aina huolehtia turvaväleistä ja on kokoonnuttu jälleen enemmän yhteen. Helposti tarttuva muuntovirus onkin näissä tilanteissa tarttunut helposti moneen paikalla olleeseen ja kun tartunnan saaneet ovat olleet tekemisissä muiden lähipiiriin kuuluvien kanssa, niin tartunta on levinnyt heihinkin ja yhdestä positiivisesta on seurannut iso altistuneiden joukko. Ongelmia aiheuttaa se, että henkilö voi alkaa jo tartuttaa muita ennen kuin henkilöllä on oireita lainkaan ja tällöin ei olla osattu olla varuillaan. Lisäksi oireet ovat välillä olleet hyvin lieviä ja niitä on saatettu pitää siitepölyoireiluna ja testiin ei ole hakeuduttu heti ja näin ollen positiivinen henkilö on ehtinyt ehkä tartuttaa tautia muihin pidemmän aikaa ennen kuin tilanne saadaan selville.

Korona aiheuttaa myös paljon lieveilmiöitä ja perättömiä huhuja. Välillä on virheellisesti pidetty tiettyä henkilöä positiivisena, vaikka henkilö ei ole ollut positiivinen ja tämä on aiheuttanut kuntalaisissa paljon huolta ja ihmetystä, kun näyttää siltä, että kyseistä henkilöä ei ole asetettu eritykseen. Välillä sekaannusta on syntynyt siitä, että ei ole ymmärretty erilaisten karanteenien ja altistumisten eroja ja tämä on aiheuttanut hämmennystä. Altistuneista puhutaan silloin, kun henkilöt ovat olleet kontaktissa Covid 19- virukselle positiiviseksi todetun kanssa. Jos altistunut on ollut lähikontaktissa positiivisen henkilön kanssa, hänet asetetaan viralliseen karanteeniin. Jos henkilö on ollut kontaktissa positiivisen henkilön kanssa, mutta kontakti on ollut hyvin hetkellinen, tilanteessa on käytetty maskeja ja tilanteessa on ollut hyvät turvavälit, niin altistunut lasketaan muuksi altistuneeksi. Muu altistunut testataan, mutta häntä ei aseteta karanteeniin. Tällöinkin on kuitenkin hyvä, että henkilö välttää ylimääräisiä kontakteja. Välillä testauksia voidaan tehdä myös varotoimina henkilöistä, jotka eivät ole välttämättä olleet altistuneita, mutta voidaan epäillä, että he ehkä olisivat voineet olla. Näin voi käydä esim. silloin jos positiivinen henkilö ei kykene muistamaan liikkeitään tarkoin altistusaikana tai ei muista ketkä olivat paikalla jne.

Karanteeni puolestaan tarkoittaa lähialtistuneen eristämistä muista ihmisestä tartuntatautilääkärin päätöksellä määräajaksi. Oma ehtoinen karanteeni tarkoittaa puolestaan suositusta, jolloin suositellaan henkilölle kotona pysymistä esim. ulkomaan matkan jälkeen. Tämä ei ole kuitenkaan virallinen määräys, eikä oikeuta tartuntatautirahaan. Eristyksessä puolestaan määrätään positiiviseksi todettu henkilö eristykseen muista määräajaksi tartuntatautilääkärin määräyksellä.

Koronatilanteissa terveydenhuolto ei myöskään voi vaitiolovelvollisuuden vuoksi kertoa eteenpäin kenenkään tietoja. Ja tartunnan jäljityksessä täytyy myös edetä faktojen perusteella ja ei voida lähteä laittamaan henkilöitä karanteeniin sillä perusteella, että joku epäilee jonkun olevan positiivinen, jos tätä ei saada kuitenkaan mitenkään vahvistettua. Karanteenit ja eristykset ovat myös hyvinkin rajoittavia toimenpiteitä, joita laki säätelee tarkoin ja nämä aiheuttavat myös välillä tulon menetyksiä, mielenterveyden tilanteen heikentymistä ja paljon muuta hankaluutta ihmisten elämään, joten eristämisille pitää olla hyvät ja lakiin perustuvat perusteet.

Tartunnan jäljittäjien ohjeistukset ovat myös voineet matkan varrella muuttua tilanteiden muuttuessa. Tämä ei ole tarkoittanut sitä, että aluksi olisi tehty virhearvioita ja tilanteen hoito ei olisi sujunut hyvin. Tartunnan jäljitys on monivaiheinen prosessi, joka etenee vaiheittain ja jatkotoimet muuttuvat monesti matkan varrella. Yleisestikin koronatilanteessa on koko Suomessa tapahtunut paljon muutoksia ja jo THL:stä, AVI:sta, hallitukselta ja sairaanhoitopiiriltä on tullut monesti uusia ohjeistuksia nopealla aikataululla ja nämä on otettu heti meilläkin käyttöön. Näin voi olla, että ohjeet esim. karanteenin pituudesta ovat olleet eri viikoilla eri pituisia.

Isommissa korona altistustilanteissa asiaa puidaan monesti monissa palavereissa terveydenhuollon kesken, usein mukana on myös Satasairaalan infektiolääkäri. Palavereissa voi olla mukana myös välillä esim. sivistystoimi tai muita tarvittavia tahoja. Selvittelytyön aikana ohjeita laaditaan jo selvitystyön aikana ja yritetään alkuvaiheessa laatia ohjeet niin, että estetään ensin tilanteen edelleen paheneminen. Aluksi voikin olla, että altistuneet saavat tiedon siitä he ovat altistuneita ja heitä kehotetaan pysymään kotona, kunnes he saavat lisää tietoa. Myöhemmin heihin otetaan uudestaan yhteyttä ja selvitellään tarkemmin tilannetta heidän kohdaltaan. Tartunnan jäljityksessä positiiviseksi todetun henkilön liikkeet selvitetään tarkoin ja näiden tietojen pohjalta arvioidaan, ketkä testataan, ketkä laitetaan karanteeniin ja tarvitaanko muita toimia, kuten kouluissa etäopetukseen siirtymistä jne. Ohjeita joudutaan usein muuttamaan matkan varrella, koska ensin voi näyttää siltä, että positiivinen on altistanut vain muutaman henkilön. Usein jatkohaastatteluissa selviää kuitenkin, että henkilö on sittenkin liikkunut muuallakin mitä hän ensin muisti tai tavannut henkilöitä, joita hän ei ensin muistanut. Näin altistuneiden määrä laajenee tilanteessa ja tämä johtaa taas varotoimien laajentamiseen.

Koronatilanteiden hoito onkin monivaiheinen prosessi, jossa positiivisia henkilöitä ja altistuneita haastatellaan moneen kertaan ja kokoonnutaan terveydenhuollossa moneen kertaan miettimään toimenpiteitä eri tilanteen selvittelyn vaiheissa. Tilannekuva monesti muuttuu matkalla ja ohjeistukset muuttuvat samalla. Tilanteissa edetään aina sen hetkisten yleisten ohjeiden mukaisesti, arvioidaan tilannetta sen hetkisen tilanteen perusteella ja otetaan samalla huomioon yleinen tilanne, ihmisten tasapuolinen kohtelu ja se, että ei tehdä toimenpiteitä turhaan, varsinkaan jos näistä aiheutuu haittaa. Isommissa joukkoaltistumisissa pyritään myös aina tiedottamaan asioista mahdollisimman nopeasti, mutta tätä ennen pyritään saamaan tilanteesta ensin mahdollisimman hyvä kuva, jotta ei jouduta tiedottamaan samana päivänä moneen kertaan erilaisilla ohjeilla.

Toivomme, että tämä tiedote selkeytti sitä, että koronatilanteiden hallinta on hyvin laaja-alainen ja haastava prosessi, jossa tilannekuva ja jatkotoimet muuttuvat matkan varrella. Ilman kokonaiskuvaa ja välillä huhujen kautta tilanne voi näyttäytyä kuntalaisille välillä epäselvänä ja tämä on ymmärrettävää. Pitää kuitenkin muistaa, että terveydenhuollossa tilanne on kuitenkin eri näköinen ja meillä on tilanteissa hyvä hallinnan tunne.

Euran sote-keskuksen johtava lääkäri Lotta Armfelt

Euran sote-keskuksen tartuntatautilääkäri Tami Siren

Euran sote-keskuksen tartunnanjäljitystiimi

Takaisin listaukseen