Kuntouttava työ tähtää toimintakyvyn edistämiseen ja itsenäisempään selviytymiseen omassa kodissa.

Kuntoutus- ja arviointiyksikkö on 10 asiakaspaikan palveluyksikkö, joka sijaitsee terveyskeskussairaalan yhteydessä Euran sote-keskuksessa. Kuntoutus- ja arviointiyksikössä toteutetaan viikon – kolmen kuukauden pituisia määräaikaisia hoitojaksoja. Hoitojaksolle tullaan sairaalahoidon päätteeksi tai kotoa käsin tilanteessa, jossa asiakkaan vointi edellyttää tarkempaa selvittelyä.

Yksiköstä jalkaudutaan hoitojakson aikana asiakkaan omaan kotiin harjoittelemaan ja kokeilemaan arkisia toimia siellä. Yhteistyö kotihoidon kanssa on ensiarvoisen tärkeää erityisesti kotiutumisen yhteydessä. Kuntoutus- ja arviointiyksikköön hakeudutaan ottamalla suoraan yhteyttä yksikköön, yksikön osastonhoitajaan tai Ikäkeskukseen.