Järjestämme asumista ja asumiseen liittyvää tukea vammaisille henkilöille yksilöllisesti. Järjestämme asumispalveluja vammaispalveluiden omana toimintana ja ostamme palvelua yksityisiltä palveluntuottajilta. Asumispalveluja haetaan vammaispalveluhakemuksella. Hakemus käsitellään vammaispalvelutyöryhmässä ja palvelusta tehdään päätös. Hakijan tilanne kartoitetaan ja/tai hänelle tehdään palvelutarpeen arviointi. Vammaispalvelun asiakkaille laaditaan vammaispalvelusuunnitelma.

Asumisen tuen palveluja ovat

Asumisvalmennus

Asumisvalmennusta voi hakea henkilö, joka on muuttamassa omaan kotiin. Asumisvalmennus tarkoittaa, että asiakas harjoittelee asumisen taitoja ohjatusti. Asumisvalmennus on määräaikainen ja se sisältö suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeen mukaan. Asuminen on omassa kodissa yksilöllisesti suunnitellun avun ja tuen avulla

Vammaispalveluhakemuksen löydät täältä.

Tuettu asuminen

Tukiasuminen omassa kodissa

Palvelulla tarkoitetaan itsenäistä asumista omassa kodissa tai palvelukodin läheisyydessä olevassa kodissa ohjaajien tuella. Ohjaajien käyntien määrät ja sisältä suunnitellaan yksilöllisesti. Ohjaajat tukevat asiakasta arjen asioiden hoitamisessa

Vammaispalveluhakemuksen löydät täältä.

Tukiasuminen palvelukoti Joenpesän tukiasunnossa

Palvelulla tarkoitetaan itsenäistä asumista omassa palvelukoti Joenpesän läheisyydessä sijaitsevassa kodissa. Palvelukodin ohjaajien käyntien määrät ja sisältö suunnitellaan yksilöllisesti. Ohjaajat tukevat asiakasta arjen asioiden hoitamisessa. Asiakkaalla on mahdollisuus käyttää palvelukodin palveluja.

Euran kunnan palvelukodit

Tukiasuminen palvelukoti Mutterin tukiasunnossa

Palvelulla tarkoitetaan itsenäistä asumista omassa kodissa palvelukoti Mutterissa. Palvelukodin ohjaajien käyntien määrät ja sisältö suunnitellaan yksilöllisesti. Ohjaajat tukevat asiakasta arjen asioiden hoitamisessa. Mutterin henkilökunta on paikalla arkisin klo 8-21.

Palvelukoti Mutteri sijaitsee Euran keskustassa.

Euran kunnan palvelukodit

Palveluasuminen

Palveluasumisessa asukas tarvitsee sosiaalista tukea, hoivaa, huolenpitoa ja/tai ohjausta päivittäisissä toimissaan lähes kokopäiväisesti. Asuminen on yhteisöllistä asumista palvelukodissa, missä asukasta ohjataan ja motivoidaan yksikön ulkopuoliseen harrastus-, päivä- ja työtoimintaan. Toiminnan painopisteenä on mahdollisimman itsenäisen selviytymisen tukeminen ja taitojen ylläpitäminen sekä toimintakyvyn vahvistaminen.

Pitkäaikainen palveluasuminen

Palveluasuminen kotiin

Palveluasuminen voidaan järjestää asiakkaan kotiin vammaispalvelun ja kotihoidon yhteistyönä. Palvelu on tarkoitettu asiakkaille, jotka pärjäävät kotona kotihoidon käyntien ja omaisten hoidon turvin. Palvelu on maksuton, jos asiakkaalle on myönnetty vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen kotiin.

Vammaispalveluhakemuksen löydät täältä.

Palveluasuminen ilman yövalvontaa

Palvelu on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee apua ja ohjausta kaikissa päivittäisissä toiminnoissa jatkuvasti vuorokauden eri aikoina, mutta ei öisin.

Euran kunnassa palvelua tarjoaa palvelukoti Joenpesä ja palvelukoti Mutteri.

Palvelukoti Joenpesä sijaitsee Euran Kiukaisissa ja Mutteri Euran keskustassa.

Euran kunnan palvelukodit

Vammaispalveluhakemuksen löydät täältä.

Ympärivuorokautinen palveluasuminen

Euran kunnassa ympärivuorokautinen palveluasuminen järjestetään palvelukodissa. Palvelu tarkoittaa, että asiakas saa hoitoa, huolenpitoa ja tukea asumiseensa ympäri vuorokauden.

Eurassa palvelua tarjoavat palvelukoti Tuulenpesä & Peiponpesä, palvelukoti Nuutti ja palvelukoti Rantaniitty.

Palvelukodit sijaitsevat Euran Kiukaisissa (Tuulenpesä & Peiponpesä ja Rantaniitty) ja Euran keskustassa (Nuutti).

Euran kunnan palvelukodit

Vammaispalveluhakemuksen löydät täältä.

Lyhytaikainen palveluasuminen, tilapäishoito ja osavuorokautinenhoito

Palvelua voidaan järjestää vammaispalvelulain mukaisena lyhytaikaisena palveluasumisena, erityishuoltona tai omaishoitajan vapaiden toteuttamiseksi. Palvelu on tarkoitettu kotona asuville vammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat lyhyen asumisjakson kodin ulkopuolella.

Palvelua tarjoavat palvelukoti Tuulenpesä & Peiponpesä, palvelukoti Joenpesä, palvelukoti Rantaniitty ja palvelukoti Mutteri.

Euran kunnan palvelukodit

Vammaispalveluhakemuksen löydät täältä.

Perhehoito

Palvelu on tarkoitettu kaikenikäisille vammaisille henkilöille, jotka eivät selviydy omassa kodissaan ilman toisen henkilön tukea. Perhehoito voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista ja osa- tai ympärivuorokautista perhehoitoa. Perhehoito järjestetään joko perhehoitajan kotona tai perhehoitaja tulee sinun kotiisi.

Kotiin annettavan perhehoidon tarkoituksena on tukea asiakkaan kotona asumista. Perhehoitajan käynnit myönnetään määräajaksi asiakkaan tarpeen mukaan.

Lyhytaikaisen perhehoidon tarkoituksena on tukea itsenäistä kotona asumista tai antaa omaishoitajalle vapaata hoitotehtävästään. Se voi olla säännöllistä (intervallihoito) tai tilapäistä (esim. toipilas- tai seurantajakso). Lyhytaikaista perhehoitoa voidaan järjestää myös osavuorokautisena.

Pitkäaikaisessa perhehoidossa asiakas muuttaa asumaan perhekotiin. Perhekoti on perhehoitajan perheen lisäksi myös perheeseen muuttavan asiakkaan koti, jossa hän voi asua niin pitkään kuin se asiakkaan ja perhehoitajan kannalta on tarkoituksenmukaista.