Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, johon kuuluu puheen, kielen, äänen, vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin häiriöiden ennaltaehkäisy, tutkiminen ja kuntouttaminen. Puheterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikointikykyä jokapäiväisessä elämässä kotona, päivähoidossa, koulussa ja työelämässä.

Euran sote-keskuksessa toimii yksi puheterapeutti ja puheterapian pääpaino on alle kouluikäisten lasten puheterapeuttisessa tutkimuksessa, seurannassa, kuntoutuksessa ja ohjauksessa. Palveluita annetaan resurssien mukaan myös aikuisille ja harkitusti koululaisille.

Puheterapiaan tullaan terveydenhoitajan tai lääkärin lähetteellä. Koulusta tai päivähoidosta voidaan olla puheterapeuttiin yhteydessä vanhempien luvalla, mikäli siellä herää huoli lapsen kehityksestä. Vanhemmat tai aikuisasiakkaat voivat itsekin olla suoraan yhteydessä puheterapeuttiin.