Kaksi kättä, jotka muodostavat sydänmerkin.

21.11.2020

Mollia ja duuria

Aluetutkija Timo Aron mielestä useat kestävän tulevaisuuden kannalta tärkeät perusasiat ovat Eurassa kunnossa.

Aluetutkija Timo Aro. Johtava asiantuntija, valtiotieteiden tohtori Timo Aro työskentelee nykyisin MDI:ssä, joka on poliittisesti riippumaton ja kokonaisuudessaan yksityishenkilöiden omistama yritys.

Alueiden kehitystä voidaan mitata ja verrata lukemattomin eri tavoin. Varmaa on vain se, ettei ole yhtä ainoaa, oikeaa ja yksiselitteistä tapaa. Jokainen mittaus tai vertailu on riippuvainen valituista muuttujista, ajankohdasta tai painotuksista. Nopein tilannekuva saadaan, kun tarkastellaan kolmea aluekehityksen ”supermittaria” samanaikaisesti.

Supermittarit liittyvät väestö-, työpaikka- ja yrityskehitykseen.

Eurassa oli viimeisten käytettävissä olevien tilastojen mukaan 11 520 asukasta, 4 409 työpaikkaa ja 941 toimivaa yritystä. Koko maan 310 kunnan joukossa Eura on väestöltään 86. suurin. Kunnassa sijaitsee 85. eniten työpaikkoja ja yrityksiä. Jos kaikki kunnat jaetaan koon puolesta viiteen viidennekseen, Eura sijoittuu mukavasti toisen viidenneksen keskelle. Lähtökohta on vähintään kohtalainen.

Supermittarien viesti sisältää Euran kannalta duuria ja mollia.

Euran kannalta myönteistä on yrityskannan kasvu noin 60 yrityksellä viimeisen viiden vuoden aikana. Eurassa on lisäksi hyvä yritystiheys: toimivia yrityksiä on suhteessa väestöpohjaan enemmän kuin keskimäärin kunnissa.

Työllisyysdynamiikan tunnusluvut ovat erittäin kilpailukykyiset. Eura sijoittuu työllisyyden keskeisillä tunnusluvuilla koko maan kuntien parhaaseen viidennekseen. Omassa 10 000 – 24 999 asukkaan kuntaryhmässä kunta on peräti kuudenneksi kilpailukykyisin.

Euran yritys- ja työllisyysdynamiikan perusta on vahva, mutta synkkiä pilviä tuo negatiivinen väestö- ja työpaikkakehitys. Kunta on menettänyt noin 700 asukasta ja 800 työpaikkaa viimeisen viiden vuoden aikana. Isku jättää jälkiä Euran kokoiseen kuntaan. Väestönkehitys on ollut pidempään laskevalla uralla useimpien muiden kuntien tavoin. Sen sijaan epätoivottu vieras on kutsumatta kylään tullut globaali rakennemuutos. HK:n broileritehtaan siirtyminen Raumalle ja Amcorin tehtaan alasajo aiheuttavat väistämättä negatiivisia kerrannaisvaikutuksia

Eura ei ole silti yksin asian kanssa, vaan tilanne on uusi normaali yhä useammassa kunnassa.

Eura on monin eri tavoin kuin kasvukeskusten ulkopuolinen Suomi pienoiskoossa alue-, väestö- ja työpaikkakehityksen kurimuksessa. Kunnassa kiteytyy keskisuurten kuntien haavoittuvuudet, jotka liittyvät muun muassa väestön vähenemiseen ja vanhenemiseen, alueelliseen eriytymiseen ja erilaistumiseen, rajalliseen koulutustarjontaan ja sijaintiin.

2020-luvun kehityksen kannalta massiivisen haasteen tuo lisäksi niin sanottu demografinen neloskierre. Tämä tarkoittaa samanaikaisesti syntyvyyden ja lasten määrän vähenemistä, iäkkäiden määrän moninkertaistumista, työikäisen väestön supistumista sekä keskittävän, polarisoivan ja valikoivan muuttoliikkeen seurauksia. Nämä kaikki yhdessä ja erikseen heijastuvat voimakkaasti kunnan palvelurakenteeseen ja -verkkoon.

Eurassa ei ole silti syytä ripotella tuhkaa omalle päälle. Rakennemuutos jyllää, mutta silti useat kestävän tulevaisuuden kannalta tärkeät perusasiat ovat kunnossa.

Euran elinkeino- ja toimialarakenne on luovaan tuhoon liittyvässä muutosvaiheessa. Positiivinen yritysperustanta ja yritystiheys ovat hyviä tulevaisuuden merkkejä. Työllisyys- ja yritysdynamiikka on edelleen vahvalla pohjalla muutoksista huolimatta. Euran väestö on perustervettä muun Lounais-Suomen tavoin. Euran taajama- ja yhdyskuntarakenne on melko kompakti. Aikaetäisyys suurempiin kasvu- ja maakuntakeskuksiin on kohtuullinen. Ja mikä tärkeintä, alueella on DNA:ssa kyky pärjätä, menestyä ja uusiutua.

Euralla on kaikki menestymisen edellytykset alueiden välisessä kilpailussa. On silti hyvää pitää mielessä vanha kiinalainen sananlasku, jonka mukaan isot asiat on aina tehty aina pienistä asioista.

Johtava asiantuntija, VTT Timo Aro

Takaisin listaukseen