11.1.2021

Kunta pahoittelee maa-alueiden omistajille riittämätöntä kuulemista

Puheenjohtajan nuija

Euran kunnanhallitus pahoittelee maa­alueiden omistajille ja vuokralaisille, joille on syntynyt haittoja kunnan investoinneista riittämättömän kuulemisen tai yhteisen suunnittelun vuoksi. Asia on noussut esiin, kun eräät maanomistajat kirjelmöivät asiasta.

Kunnanhallitus pyytää teknistä palvelualuetta kuvaamaan kunnallisteknisiin investointeihin liittyvän kuulemismenettelyn kunnanhallitukselle.

Kunnahallitus päätti yksimielisesti siirtää Mannilan kalasataman vuokrausta koskevan asian käsittelyn kunnanhallituksen kokoukseen 25.1.2021.
Asian taustalla on Pertti Arvolan, Hannu Arvolan, Henry Räsäsen, Teemu Arvolan, Mauri Kantolan, Rami Arvolan ja Janne Arvolan oikaisuvaatimus, joka koskee kunnanjohtajan viranhaltijapäätöstä (7.12.2020 § 57).
Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että ”Euran kunnan kunnanhallitus kumoaa kunnanjohtaja Juha Majalahden päätöksen neuvottelujen käynnistämisestä kalasataman vuokraamisesta Erno Nummirannan, Markku Puskan ja Mikko Puskan kanssa. Kalasataman vuokraamisen vaatimuksia on muutettava niin, että myös II­-ryhmän kalastajat täyttävät vaatimukset, ja haku on järjestettävä uudelleen.”

Kunnanhallitus lähetti Seppo Varjosen 14.12.2020 valtuustolle jättämän valtuustoaloitteen teknisten palveluiden palve lualueelle valmisteltavaksi. Aloite koskee keskusta-­alueen tulvasuojelun käynnistämistä.

Kunnanhallitus lähetti Kokoomuksen valtuustoryhmän 14.12. valtuustolle jättämän valtuustoaloitteen perusturvapalveluiden palvelualueelle valmisteltavaksi. Aloite koskee ennaltaehkäisevän toiminnan lisäämistä ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämistä.

Esityslistan muut asiat hyväksyttiin päätösesitysten mukaisesti

Takaisin listaukseen