Perusturvalautakunnan tehtävänä on huolehtia sosiaalihuoltolaissa ja muissa laeissa säädetystä sosiaalihuollon toimeenpanosta, sosiaalisten olojen kehittämisestä sekä sosiaalisten epäkohtien poistamisesta. Lisäksi lautakunnan tehtävänä on huolehtia kansanterveyslaissa ja muissa laeissa säädetystä kunnalle kuuluvasta kansanterveystyön toteuttamisesta.
Lautakunta suunnittelee, kehittää ja valvoo kunnan terveyden- ja sairaanhoidon sekä sosiaalipalveluiden järjestämistä, huolehtii yhteistyöstä eri tahojen kuten sairaanhoitopiirin ja terveyskeskusten sekä sosiaalipalveluiden organisaatioiden ja toimintayksiköiden kanssa.

Lautakunnan tehtävänä on huolehtia erityisesti kunnan omien peruspalveluiden toimintayksikköjen henkilöstön kiinteästä yhteistyöstä.

Esittelijänä lautakunnassa toimii perusturvajohtaja.

Perusturvalautakunta 28.10.2019 – 2021

JäsenVarajäsen
Ari Reunanen, pj.Matti Saksa
Timo NurminenVeikko Nurmi
Terhi SalonenRaija Friman
Kirsti ArvolaHannele Henriksson
Juha Kallio, vpj.Jarmo Mustajärvi
Juhani VihervuoriTopi Päiviö
Kaija LammilaVirva Peltonen-Rekola 
Mia HanhinenSariella Ojala
Ari SaarenmaaMari Rinta-Keturi
kunnanhallituksen edustajaPetri Salminen