Perusturvalautakunnan tehtävänä on huolehtia sosiaalihuoltolaissa ja muissa laeissa säädetystä sosiaalihuollon toimeenpanosta, sosiaalisten olojen kehittämisestä sekä sosiaalisten epäkohtien poistamisesta. Lisäksi lautakunnan tehtävänä on huolehtia kansanterveyslaissa ja muissa laeissa säädetystä kunnalle kuuluvasta kansanterveystyön toteuttamisesta.
Lautakunta suunnittelee, kehittää ja valvoo kunnan terveyden- ja sairaanhoidon sekä sosiaalipalveluiden järjestämistä, huolehtii yhteistyöstä eri tahojen kuten sairaanhoitopiirin ja terveyskeskusten sekä sosiaalipalveluiden organisaatioiden ja toimintayksiköiden kanssa.

Lautakunnan tehtävänä on huolehtia erityisesti kunnan omien peruspalveluiden toimintayksikköjen henkilöstön kiinteästä yhteistyöstä.

Esittelijänä lautakunnassa toimii perusturvajohtaja.

Perusturvalautakunta: 2021-

JäsenVarajäsen
vpj. Tanja Pajunen, sdp.Sanna Nurminen, sdp.
Harri Nurminen, sdp.Pasi Lepistö, sdp.
Virpi Nurmi, sdp.Tanja Aro, sdp.
Juhani Vihervuori, kesk.Juha Kallio, kesk.
Päivi Anttila, kesk.Taina Jyräkoski, kesk.
pj. Marjatta Sillanpää, kok.Linda Maarvala, kok.
Kari Valtonen, kok.Petri Tähtikari, kok.
Oskari Helkkula, ps.Jesse Salonen, ps.
Satu Lehtonen, vas.Mia Hanhinen, vas.