14.5.2021

Satakunnan koronatilanne on toistaiseksi muuten ennallaan, mutta Eurassa tilanne on huonontunut

Satakunnan koronatilanne on toistaiseksi muuten ennallaan, mutta Eurassa tilanne on huonontunut leviämisvaiheeseen.

Satakunnan ilmaantuvuus on toistaiseksi pysynyt vakaana. Uusia tapauksia on todettu 52 viimeisen 14 vuorokauden aikana ja ilmaantuvuus on pysynyt tasolla 24,1 / 100 000 / 14 vrk. Yhteisenä tavoitteenamme on ollut hallitusti päästä purkamaan koronarajoituksia ja suosituksia.

Tartuntatautiviranomaiset ovat kuitenkin huolestuneena katsoneet Raumalla tapahtunutta sinänsä ymmärrettävää riehaantumista Lukon Suomen mestaruuden jälkeen. Yhteisen riemun revettyä, turvavälit ja maskin käyttö unohtuivat.  Myös Porissa ja muualla Satakunnissa hellesää houkutteli ihmisiä kokoontumaan yhteen mm. terasseille. Noin viikon, kahden aikana nähdään, aiheuttiko juhlinta tilanteen uuden pahenemisen.

Parin viimepäivän aikana on havaittu muutos Eurassa, jossa jo rauhoittumassa ollut tilanne on nyt selvästi huonontunut.

Euran tilanne on vaikeutunut

Euran viimeisen 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on 113 tapausta / 100 000 asukasta.  Kolmena viime päivänä Euraan on tullut yhteensä 10 uutta tapausta. Nuorten keskuudessa on todettu yksi laajempi tartuntarypäs, jossa on toistaiseksi kuusi varmistettua tapausta ja joka johti myös eilen tiedotettuun lukiolaisten altistumiseen. Tapaukset ovat johtaneet myös noin 70 henkilön karanteeniin asettamiseen Eurassa ja lähikunnissa liittyen äitienpäivien yksityisiin kokoontumisiin.

Nuorten keskuudessa selvitetään vielä mahdollisia lisäaltistumisia ja näytteitä on tänään otettu runsaasti. Mahdollisista uusista joukkoaltistumisista tiedotetaan erikseen.

Kuten 9.5 tiedotettiin, Euran terveyskeskuksen vuodeosastolla todettiin noin viikko sitten joukkoaltistustilanne. Sen takia potilasliikenne pysäytettiin ja terveyskeskuksen potilaat ja altistuneet henkilökunnan jäsenet asetetiin karanteeniin.  Eilen karanteeniin asetetuista potilaista kolmella todettiin Covid-19 infektio. Kaksi heistä oli rokottamattomia ja yksi saanut vain yhden rokotuksen. Tiukat varotoimet ja karanteenit Eurassa jatkuvat ad 22.5.2021.  Sairastuneet hoidetaan omissa huoneissaan asianmukaisin varotoimin. Karanteenissa olevien potilaiden luona ei voi vierailla. Saattohoidossa olevan potilaan luokse vierailumahdollisuus on hoidettu eritysjärjestelyin.

Koska Euran tk ei voi ottaa vastaan potilaita, jatkohoitoa tarvitsevia potilaita voidaan pyrkiä sijoittamaan lähikuntien vuodeosastoille, mikäli niillä tilaa on.

Myös Porissa tänään joukkoaltistustilanne

Pori tiedotti aiemmin tänään koulualtistuksesta. Tapauksen tartunnanlähde on selvillä ja liittyy harrastustoimintaan, tartunnanlähde on pääkaupunkiseudulta. Koulualtistuksissa jatkotartunnat ovat varsin harvinaisia.

Koronanäytteiden tutkimisessa on edelleen viivettä 11.5 – 15.5.2021 laiterikon vuoksi

SataDiagin koronadiagnostiikka on toiminut nopeasti ja luotettavasti pitkään. Laiterikko 11.5.2021 Porin laboratorion isoimmassa PCR-laitteessa haittaa edelleen diagnostiikkaa. Merkittävä osa näytteistä joudutaan vielä illalla lähettämään tutkittavaksi Turkuun. Laiterikon vuoksi vastausten tulo voi viivästyä noin vuorokaudella osasta näytteistä. Sairaala- tai laitoshoitoa tarvitsevien potilaiden näytteet tutkitaan aina nopeasti. Myös Euran, Eurajoen ja Nakkilan näytteet tutkitaan Porissa vaihtoehtoisilla menetelmillä. Vastausta tulee odottaa omaehtoisessa karanteenissa.

Testiin hakeutuminen ja varotoimien muistaminen on tärkeää.  

On todella tärkeää, että mikäli oireita ilmaantuu, hakeudutaan matalalla kynnyksellä testiin, jotta tartuntaketjut saadaan nopeasti selvitetyiksi. Itse otattavat ja tehtävät antigeenitsetit, joita on tullut markkinoille, eivät ole luotettavia epidemian hallintaan, vaan johtavat helposti väärään turvallisuuden tunteeseen. Hyvä diagnostiikka, saumaton yhteistyö kuntienja sairaanhoitopiirin välillä ja tehokas toiminta tartunnanjäljityksessä on ollut koko epidemian ajan Satakunnan vahvuus. Jatketaan samalla linjalla ja jaksetaan vielä noudattaa tuttuja varotoimia, jotta tilanne ei uudelleen huonone ja rajoitusten purkua voidaan jatkaa suunnitellusti.

Lisätietoja tarvittaessa:

Raija Uusitalo-Seppälä, Ylilääkäri, Infektioyksikkö, SataDiag

Euran osalta:

Tami Siren, Euran tartuntataudeista vastaava lääkäri

Takaisin listaukseen