7.5.2021

Koronatiedote 7.5.2021

Euran kunnan koronavirusepidemiaan liittyviä rajoituksia ja toimenpiteitä arvioiva työryhmä kokoontui 7.5.2021 arvioimaan Satakunnan alueellisen tartuntatautien työryhmän antamia suosituksia Euran kunnassa.     

Satakunnan alueellisen tartuntatautien torjunnan työryhmän mukaan (6.5.2021) Satakunta on epidemiologisesti perustasolla. Eura, Eurajoki ja Nakkila ovat kuitenkin leviämisvaiheessa. Tilanne on parantunut, mutta epidemia ei ole vielä ohi, joten rajoituksia ja suosituksia puretaan Satakunnassa edelleen maltillisesti ja asteittain.  

Euran kunnassa ilmaantuvuus on laskenut nopeasti ja odotettavissa on, että Eurassakin saavutetaan perustaso lähiaikoina. Tämä edellyttää kuitenkin nykyisten rajoitustoimien tiukkaa noudattamista. Kunnan omaan toimintaan liittyviin, voimassa oleviin rajoituksiin ei tehdä muutoksia, pl. muutama yksityiskohtainen muutos, joista alla tarkemmin. Perustason jälkeen rajoituksia voidaan purkaa enemmän. Rajoitusten purkua arvioidaan seuraavaksi 12.5.2021.  

Satakunnan alueellisen tartuntatautien työryhmän ajankohtaiset suositukset on luettavissa Satasairaalan verkkosivuilta:  

https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19 .

Muutokset Eurassa ja kunnan tilojen käytössä: 

  • 13-20-vuotiaiden harrastustoimintaa voidaan toteuttaa turvamääräykset huomioiden sisätiloissa omalla joukkueella tai ryhmällä ilman henkilörajoitusta 
  • Museoiden lisäksi myös näyttelytilat voidaan avata rajoitetuille asiakasmäärille siten, että turvavälit voidaan säilyttää 

Koronarokotukset jaksottuvat kunnittain eri tavalla. Euran kunnan rokotustahdin odotetaan kiihtyvän toukokuun aikana. Paikallisen yksityisen terveyspalveluyrityksen kanssa on tehty sopimus tällä viikolla työterveyshuollon osallistumisesta rokotuksiin. Työterveyspalvelutuottajan rokotukset etenevät samassa tahdissa kuin perusterveydenhuollon antamat rokotukset. Kunnan oman rokotushenkilöstön resurssointia myös vahvistetaan, kun muusta palvelutuotannosta vapautuu tähän resursseja. Tällä hetkellä varataan aikoja 50 vuotta täyttäneille kuntalaisille. Alle 50-vuotiaiden ajanvaraus käynnistyy toukokuun lopulla.

Takaisin listaukseen