19.3.2021

Koronatiedote 19.3.2021

Euran kunnan koronavirusepidemiaan liittyviä rajoituksia ja toimenpiteitä arvioiva työryhmä kokoontui 19.3.2021 arvioimaan Satakunnan alueellisen tartuntatautien työryhmän antamia suosituksia Euran kunnassa. 

Satakunnan alueellisen tartuntatautien torjunnan työryhmän mukaan (18.3.2021) Satakunta on epidemiologisesti edelleen leviämisvaiheessa, mutta lähestyy jo kiihtymisvaihetta. Satakunnassa epidemia hidastuu, mutta Varsinais-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla epidemiatilanne pahenee. Valtakunnallisesti huolta herättää muuntovirusten leviäminen ja laajat joukkoaltistukset, jotka johtuvat osittain siitä, että yksityistilaisuuksien kokoontumisrajoituksia ei ole noudatettu. Tilanteen nopea huononeminen on Satakunnassakin mahdollista, jos varotoimissa herpaannutaan. 

Voimassa oleviin viranomaisten rajoituksiin ja suosituksiin ei vielä tehdä muutoksia Satakunnassa eikä Eurassa. 

Tämänhetkisen tilanteen mukaan näyttää siltä, että Satakunnassa ja edelleen Eurassa yläkoulut siirtyvät 29.3.2021 takaisin lähiopetukseen. Huomioitava kuitenkin on, että tautitilanne saattaa heikentyä nopeasti ja maan hallitus saattaa jatkaa rajoitustoimia, jotka ulottuvat myös Satakuntaan ja Euraan. Lukio jatkaa todennäköisesti toistaiseksi etäopetuksessa myös 29.3.2021 alkaen. Samoin harrastusten suhteen suositukset pysyvät ennallaan. 

Voimassa on AVI:n päätös julkisten kokoontumisten rajoituksesta kuuteen henkilöön ja on todennäköistä, että AVI jatkaa tätä rajoitusta kuukaudella sen umpeutuessa ensi viikon lopulla.

Takaisin listaukseen