16.4.2021

Koronatiedote 16.4.2021

Euran kunnan koronavirusepidemiaan liittyviä rajoituksia ja toimenpiteitä arvioiva työryhmä kokoontui 16.4.2021 arvioimaan Satakunnan alueellisen tartuntatautien työryhmän antamia suosituksia Euran kunnassa.  

Satakunnan alueellisen tartuntatautien torjunnan työryhmän mukaan (15.4.2021) Satakunta on kokonaisarvion perusteella epidemiologisesti kiihtymisvaiheessa. Eura, Eurajoki, Säkylä ja Kokemäki ovat kuitenkin leviämisvaiheessa muuta Satakuntaa merkittävästi korkeamman ilmaantuvuuden vuoksi. 

Koronaviruksen muuntokannat ovat valtaviruksia myös Satakunnassa. Epidemiatilanne voi kääntyä herkästi huonompaan suuntaan, joten rajoituksia ja suosituksia puretaan edelleen maltillisesti ja asteittain, tilannetta tarkasti seuraten. 

Satakunnan alueellisen tartuntatautien työryhmän suositusten mukaisesti myös Eurassa puretaan lasten ja nuorten harrastustoimintaan liittyviä rajoituksia seuraavalla tavalla. 

 • 13-20 -vuotiaat lapset ja nuoret: Ulko- ja sisätiloissa tapahtuva harrastustoiminta (ml. nuorisotilat) voidaan aloittaa uudelleen 19.4.2021 alkaen seuraavin rajoituksin 
  • toimintaa järjestetään korkeintaan 6 hengen ryhmissä omalla joukkueella tai ryhmällä noudattaen turvallisen harrastamisen kriteereitä, kuten opetus- ja kulttuuriministeriö ja THL ovat ohjeistaneet, etäisyydet huomioiden ja kontakteja välttäen. 
  • lähikontaktia sisältävät harjoitteet eivät ole sallittuja. 
  • ottelu-, kilpailu- ja esiintymistoiminta on edelleen keskeytetty. 
 • 12-vuotiaat tai nuoremmat lapset: Harrastustoiminta mahdollistetaan 19.4.2021 alkaen, kuitenkin huomioiden että 
  • ottelu-, kilpailu- ja esiintymistoimintaa ei järjestetä  
  • harrastustoimintaa järjestetään mahdollisuuksien mukaan ulkona 
 • Vanhojen tansseihin sekä kevät- ja ylioppilasjuhliin liittyvää valmistautumista ja harjoittelua voidaan aloittaa noudattaen turvallisen harrastamisen kriteereitä, kuten opetus- ja kulttuuriministeriö ja THL ovat ohjeistaneet, etäisyydet huomioiden ja kontakteja välttäen. Juhlallisuuksien järjestämistavasta päätetään myöhemmin tautitilanteen ja suositusten mukaisesti. 


Harrastustoiminnan rajoitusten purkamisesta huolimatta Euran kunnan koulujen sekä Euran uima- ja urheiluhallin tilat pysyvät toistaiseksi suljettuna kunnan ulkopuoliselta käytöltä. Myös muut voimassa olevat rajoitukset pysyvät voimassa.

Voimassa on AVI:n päätös julkisten kokoontumisten rajoituksesta kuuteen henkilöön.

Takaisin listaukseen