13.12.2021

Koronatiedote 13.12.2021

Euran kunnan koronavirusepidemiaan liittyviä rajoituksia ja toimenpiteitä arvioiva työryhmä kokoontuu 1-2 viikon välein arvioimaan koronatilannetta alueellisesti ja paikallisesti Eurassa. Työryhmä kokoontui 13.12.2021 arvioimaan Satakunnan alueellisen tartuntatautien työryhmän antamia suosituksia Euran kunnassa. Satakunta ja Euran kunta täyttävät edelleen leviämisvaiheen kriteerit.  

Euran kunnassa on todettu viime päivinä useita koronatartuntoja, joista on erikseenkin tiedotettu. Tartunnan jäljityksessä on oltu yhteydessä kymmeniin henkilöihin. Tilanne on vakava. 

Euran kunta noudattaa edelleen jatkossa oman palvelutuotannon ja kunnan tilojen käytön osalta pääosin alueellisen tartuntatautien työryhmän antamia suosituksia: https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/epidemian-torjunta-ja-voimassa-olevat-alueelliset-suositukset 

Poikkeuksena edellä mainitusta Hinnerjoen nuorisotilan toiminta keskeytetään 31.12.2021 saakka erityisesti Etelä-Euran haastavasta koronatilanteesta johtuen. 

Euran kunnan koronavirusepidemiaan liittyviä rajoituksia ja toimenpiteitä arvioiva työryhmä muistuttaa maskisuosituksesta, joka on edelleen laaja ja se koskee sekä rokottamattomia, että rokotettuja.  Tarkemmat tiedot suosituksesta Satasairaalan sivuilla edellä olevan linkin kautta. Lisäksi työryhmä muistuttaa muista tärkeimmistä keinoista rajoittaa epidemian leviämistä:  

  • Hyvä käsihygienia  
  • Oikea yskimistekniikka  
  • Turvavälit  
  • Kontaktien vähentäminen 

Koronapassin käyttöönotto Euran kunnan toiminnassa:

Lounais-Suomen aluehallintovirasto päätti 9.12.2021 kieltää Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joiden yleisömäärä on yli 20 henkilöä. Päätös on voimassa 10.–31.12.2021. 

Toiminnanharjoittajilla on mahdollisuus välttyä rajoituksilta edellyttämällä koronapassia. Tällä perusteella Euran kunta ottaa käyttöön tiistaista 14.12.2021 alkaen koronapassin kaikissa niissä toiminnoissa, joissa se on mahdollista. 

Lisäksi aluehallintovirasto edellyttää sekä yleisölle avoimien tilojen että rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön järjestämistä siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien lähikontaktin aiheuttamaa tartuntariskiä voidaan ehkäistä. 

Tartuntatautilain pykälään 58 d perustuva päätös yleisölle avoimien tilojen käytön edellytyksistä koskee laajasti erilaisia asiakas- ja yleisötiloja. Päätös koskee asiakasmäärästä riippumatta urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettyjä tiloja, kuten kuntosaleja, sisäliikuntatiloja, uimahalleja, yleisiä saunoja ja tanssipaikkoja. Muiden asiakastilojen osalta päätöstä on noudatettava, jos kyseessä on yli 10 henkilön sisätila tai yli 50 henkilön alueellisesti tai toiminnallisesti rajattu ulkotila. 

Koronapassi otetaan käyttöön valtaosassa kunnan palveluita, osassa asiakastiloja ja kunnan järjestämissä yleisötilaisuuksissa. Esimerkiksi sisäliikuntapaikat ja kulttuuritilat ottavat koronapassin käyttöön. 

Tilojen käyttöä koskeva määräys koskee myös esimerkiksi lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Päätös ei kuitenkaan estä harrastamista, vaan toimintaa voi edelleen jatkaa terveysturvallisuustoimia lisäämällä, esimerkiksi rajoittamalla vanhempien oleskelua lasten harrastustiloissa. Seurakäytön osalta jokaisen seuran velvollisuus on huolehtia, että heidän vuoroilleen saapuvilla toimijoilla ja yli 16-vuotiailla harrastajilla on koronapassi. 

Koronapassia ei voida käyttää sellaisissa tiloissa, jotka ovat tavanomaisen elämän tai lakisääteisten oikeuksien kannalta olennaisia. Tämän vuoksi esimerkiksi kirjastojen ja nuorisopalvelujen tiloissa koronapassia ei edellytetä. Poikkeuksena ovat mainituissa tiloissa järjestettävät yli 20 hengen yleisötilaisuudet. Näissä tilaisuuksissa passia edellytetään kaikilta yli 16-vuotiailta. Koronapassia ei edellytetä alle 16-vuotiailta. 

Kirjaston ja nuorisopalvelujen järjestämissä tilaisuuksissa tilojen henkilökunta tarkistaa koronapassit. Kaikissa kunnan ulosvuokratuissa tiloissa järjestäjät vastaavat koronapassien tarkistamisesta. 

Koronapassin käyttöönoton lisäksi Euran kunta huolehtii siitä, että asiakas- ja yleisötiloissa noudatetaan yleisiä hygieniavaatimuksia. 

Koronatodistus toimii koronapassina, ja se on saatavilla Omakanta-palvelusta. Esimerkiksi Euran pääkirjastolla voi käydä tulostamassa koronapassin kirjaston aukioloaikoina. Muutoin lisätietoja koronapassiin liittyen saa Euran sote-keskuksesta. 

Koronapassi otetaan Euran kunnassa käyttöön esimerkiksi seuraavissa toiminnoissa: uimahalli ja kunnan rantasaunat, kulttuuritilat sekä erilliset kulttuuri- ja liikuntatapahtumat. Kunnan kuntosaleissa kävijämäärä rajataan 20 henkeen. Kunnan eri tilaisuuksien osalta tilaisuuksien järjestäjät tiedottavat koronapassin käytöstä vielä erikseen. 

Euran kunnan koronavirusepidemiaan liittyviä rajoituksia ja toimenpiteitä arvioiva työryhmä

Takaisin listaukseen