9.6.2021

Euran vesihuoltolaitoksen pohjavesien suojelusuunnitelman päivitys

Euran vesihuoltolaitos, Euran kunta ja Varsinais-Suomen ELY-keskus päivittävät yhteistyössä Euran pohjavesialueille vuonna 2008 laaditun pohjavesialueiden suojelusuunnitelman. Työn yhteydessä laaditaan lisäksi puuttuvat suunnitelmat kunnan kahdelle pohjavesialueelle. Suojelusuunnitelmatyöstä vastaa konsultti. Päivitystyöstä laaditaan kaikki kunnan pohjavesialueet sisältävä raportti, joka tulee valmistuessaan kuntalaisten nähtäville ja kommentoitavaksi. Suojelusuunnitelman tarkoituksena on pyrkiä suojelemaan pohjavesialueet ehkäisemällä pohjaveden laadun heikkenemistä ja pohjavesipintojen liiallista laskua. Suojelun ensisijaisena tavoitteena on kaikkien uusien riskien välttäminen ja olemassa olevien riskien minimointi. Suojelusuunnitelmassa selvitetään pohjavesialueilla olevat riskikohteet ja suoritetaan maastokäyntejä, jotka edellyttävät liikkumista yksityisten kiinteistöjen alueilla. Liikkuminen tapahtuu pääosin yleisiä teitä pitkin ja maastossa liikutaan vahinkoa aiheuttamatta. Yksityisille pihamaille ei tulla ilman erikseen haettavaa lupaa.

Takaisin listaukseen