14.1.2022

Euran vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston nimeäminen


Euran kunnanhallitus päätti kokouksessaan 10.1.2022 pyytää euralaisia vammaisjärjestöjä ja
seurakuntaa nimeämään edustajansa ja varaedustajan vammaisneuvostoon sekä eläkeläis- ja
vanhustyönjärjestöjä ja seurakuntaa nimeämään edustajansa ja varaedustajan vanhusneuvostoon.
Voimassa olevien toimintasääntöjen mukaan vammaisneuvostoon kuuluu 10–12 jäsentä, joista Euran
kunnassa toimivat vammaisjärjestöt nimeävät 7–9 jäsentä. Kullekin varsinaiselle jäsenelle nimetään
varajäsen. Vanhusneuvostoon kuuluu kolmetoista 13 jäsentä. Euran kunnan alueella toimivat eläkeläis- ja
vanhustyöjärjestöt nimeävät 7 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsentänet.
Kunnanhallitus vahvistaa neuvostojen kokoonpanon heti järjestöjen ja seurakunnan nimeämisten jälkeen.
Päätökset edustajien nimeämisistä pyydetään toimittamaan 6.2.2022 mennessä Euran kunnan kirjaamoon
kirjaamo@eura.fi tai Euran kunnan kirjaamo, Sorkkistentie 10, 27510 Eura.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Kari Kankaanranta, puh. 044 422 4020

Takaisin listaukseen