Puheenjohtajan nuija

10.5.2021

Euran kunta myy 30 hehtaaria maa-aluetta Fankkeelta

Kunnanhallitus päätti ottaa kiirellisenä käsittelyyn seuraavan asian: Kunnanhallitus myy Fankkee-nimisestä tilasta pinta-alaltaan yhteensä noin 30 hehtaaria karttaliitteen mukaisesti kahdella eri kiinteistökaupalla Pekka ja Eija Kariniemelle sekä Mauri ja Jussi Kariniemelle yhteensä 180.000 euron kauppahintaan siten, kuin erillisissä kauppakirjoissa kauppahinnasta ja määräalasta sovitaan.

SDP:n valtuustoryhmä jätti valtuuston kokouksessa 3.5. valtuustoaloitteen
TET-harjoittelun kehittämisestä Eurassa. Ajatuksena on, että Euran kunnassa aloitetaan yhdessä kunnan vetovoimapalveluiden, sivistyspalveluiden ja elinkeinoelämän kanssa peruskoululaisten TET-harjoittelun kehittäminen, jonka tavoitteena on luoda valmiita TET-harjoittelupaikkoja ja -tehtäviä TET-harjoittelun tehostamiseksi.
Kunnanhallitus lähetti valtuustoaloitteen sivistyspalvelualueelle
valmisteltavaksi ja koordinoitavaksi.

SDP:n valtuustoryhmä jätti valtuuston kokouksessa 3.5. valtuustoaloitteen
Kantatie 43 liikenneturvallisuuden parantamisesta välillä Myllyojanlahti – Mestilän-risteys. Kunnanhallitus lähetti valtuustoaloitteen tekniselle palvelualueelle valmisteltavaksi.

Vuoden ensimmäinen osavuosikatsaus Euran kuntakonsernin taloudellisesta tilanteesta on valmistunut.

Laadintahetkenä käytössä olevin tiedoin ei tämän vuoden talousarvion noin 0,4 milj. euron alijäämää saataisi katettua.

Taseessa on kuitenkin viime vuodelta kertynyt 3,5 milj.euron ylijäämä, ja sen turvin tämä toinen koronavuosi voidaan kattaa lievästi tappiollisenakin, mutta valtiontaloudesta ja kunnan toimintaympäristöstä johtuen sopeuttamistoimet ovat välttämättömiä.

Kunnanhallitus edellyttää palvelualueilta tiukkaa taloudenpitoa. Mikäli
palvelualueella on uhka talousarvioylityksiin, on palvelualuejohtajan
käynnistettävä talouden tasapainotustoimet ja saatettava ne
luottamuselinten käsittelyyn.
Kunnanhallitus esittää osavuosikatsauksen valtuustolle tiedoksi.

Kunnanhallitus puoltaa lausunnossaan Heikki Hiedon poikkeamislupahakemusta kuntalaisten ja maanomistajien tasapuolisen kohtelun toteuttamiseksi ja toteaa, ettei sillä ole vaikutusta alueen muuhun maankäyttöön.
Hiedo on hakenut poikkeamista Pyhäjärven ranta-asemakaavan korttelissa 2 olevalle venevalkama-alueelle. Alueella on 60 k-m2 venevajojen rakennusoikeus. Käyttötarkoituksen muutosta haetaan siten, että venevajoille osoitettu rakennusoikeus muutettaisiin vapaa-ajan asunnon rakennusoikeudeksi.

Viime vuoden joulukuussa seudun kunta- ja toimialajohtajien kesken aloitettiin selvitys Etelä-Satakunnan ja Rauman ympäristöterveydenhuollon
yhdistymistä yhdeksi yksiköksi. Asiasta on pidetty kolme kokousta ja seuraava on sovittu toukokuulle. Etelä-Satakunnan ympäristötoimiston ja Rauman ympäristöterveydenhuollossa on molemmissa tällä hetkellä hetkellä henkilöstöä 10-11 henkilötyövuotta. Molemmat yksiköt ovat pieniä valtakunnallisessa vertailussa.
Asian valmistelussa on keskusteltu siitä, että yhdistyneen ympäristöterveydenhuollon yksikön vastuukuntana toimisi Säkylä ja toiminta organisoidaan v. 2022 alusta alkaen osaksi Etelä-Satakunnan ympäristötoimiston toimintaa.

Euran kunnanhallitus merkitsi asian kokouksessa tiedokseen ja pitää tärkeänä että Eura jatkaa neuvotteluja laajemman ympäristöterveydenhuollon kokonaisuuden muodostamiseksi Etelä-Satakunnassa.

Kunnanhallitus myönsi yksimielisesti Anja Silvannolle eron vaalitoimikunnan jäsenen tehtävästä ja nimesi yksimielisesti Kauko Rekolan vaalitoimikunnan jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi

Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti Raija Haminan edustajaksi ja Jukka
Virran
hänen varaedustajaksi Satakunnan koulutuskuntayhtymän
yhtymäkokoukseen

Takaisin listaukseen