17.12.2020

Euran kunnan osallisuus- ja vaikuttamisohjelma

Euran kunnanvaltuusto on 14.12.2020 hyväksynyt koko kuntaa koskevan osallisuus- ja vaikuttamisohjelman. Ohjelman tarkoituksena on nostaa esiin niitä toimintatapoja- ja malleja, joilla kuntalaiset voivat osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan, niin toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen kuin päätöksentekoonkin.

Osallisuus- ja vaikuttamisohjelmaan on koottu konkreettisia esimerkkejä kunnassa jo käytössä olevista tai käyttöön tilanteen mukaan otettavista osallistamisen tavoista. Tarkoituksena on nostaa kuntalaisten käyttöön erityisesti myös ei-lakisääteisiä osallistumis- ja vaikuttamiskanavia.

Ohjelmaa vasten teetettiin kyselyt sekä kuntalaisille että kunnan esimiehille. Kyselyillä kartoitettiin kunnassa jo käytössä olevia osallistumisen muotoja sekä niihin liittyviä haasteita ja toiveita.

Keskeisiksi osallistamisen muodoiksi ohjelmassa nousivat seuraavat asiat:
– Tehokas ja monikanavainen tiedottaminen
– Palautteen kerääminen ja jatkokäsittely
– Kuntalaisten ja viranhaltijoiden säännölliset tapaamiset
– Asiakasraadit, suunnittelutilaisuudet, talkoot ja tapahtumien toteutukset
– Laaditun sEuralainen -yhdistysohjelman toteuttamien

Kuvituskuva

Takaisin listaukseen