20.12.2021

20.12.2021 Tiedote Euran kunnan koronatilanteesta ja -rokotuksista

Tautitilanne:

Hinnerjoelta 4.-5.12.21 viikonloppuna alkanut paikallinen Covid-19—tartunta-aalto ei ole vielä rauhoittunut. Viimeisen viikon aikana on todettu jo ainakin 20 uutta tartuntaa. Tartunnat painottuvat nyt aiemmin sairastuneiden perheenjäseniin. Tartuntoja odotetaan löytyvän vielä lisää seuraavien viikkojen aikana.

Muualla Eurassa tautitilanne on toistaiseksi rauhallinen.

Omikron ei ole vielä Satakunnassa valtavirus, mutta tullee muuttumaan sellaiseksi vuodenvaihteen aikana. Omikron tarttuu huomattavasti deltavirusta tehokkaammin, joten sekä rokotetut että rokottamattomat tulevat lähiviikkoina saamaan omikrontartuntoja.

Ohjeet ja suositukset:

Kaikkien kuntalaisten on edelleen erityisen tärkeää noudattaa Satakuntaan annettuja suosituksia tautitilanteen rauhoittamiseksi. Rokotteen ottaminen, maskin käyttö, joukkokokoontumisten välttäminen ja hyvä käsihygienia ovat tehokas tapa estää taudin leviämistä. Lisäksi suositellaan käyttämään henkilökohtaista harkintaa joukkotilaisuuksiin osallistumisessa, vaikka osallistuminen suositusten perustella olisikin mahdollista.

Satakunnassa ja Eurassa on käytössä tartuntatautilain mahdollistavat rajoitustoimet, joista alla kunnan koronanyrkin 20.12.21 antamaa tarkennusta. Voimakkaampien rajoitustoimien käyttöönottoon tarvitaan valtakunnallisia päätöksiä.

  • Euran kunta noudattaa edelleen jatkossa oman palvelutuotannon ja kunnan tilojen käytön osalta pääosin alueellisen tartuntatautien työryhmän antamia suosituksia: https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/epidemian-torjunta-ja-voimassa-olevat-alueelliset-suositukset  Näiden mukaisesti myös Eurassa maskisuositus ulotetaan koskemaan kaikkia 10 vuotta täyttäneitä. Maskien käyttöä suositellaan kaikille 3. luokasta lähtien. Lisäksi oppilaitoskohtaisesti rehtori voi yhteistyössä tartuntatautiviranomaisten kanssa suositella maskin käyttöä myös 1──2. luokan oppilaille, mikäli koulussa on todettu useampia tartuntoja viikon aikana. Etäopetuksen tarvetta pyritään näin välttämään.
  • Suositellaan aikuisten lähikontaktia edellyttävien joukkueharrastusten keskeyttämistä.

Euran kunnassa on havaittu, että karanteenimääräyksiä ei kaikilta osin ole aina noudatettu. Virallisen karanteenin määräysten rikkomisessa on kyse terveydensuojelurikkomuksesta ja määräystä on syytä noudattaa. Rikkomuksia tutkii tarvittaessa poliisi.

Testaus ja rokotukset:

Jos oireita ilmenee, kehotetaan tekemään aktiivisesti kotitestejä tai hakeutumaan koronatestiin. Omaolon oirearvion kautta on mahdollista tehdä sähköinen ajanvaraus testaukseen (Koronavirustaudin oirearvio)

Kaikille kuntalaisille tarjottavien kolmansien koronarokotteiden antaminen on koko ajan käynnissä. Riskiryhmiin kuuluvat, sekä ensimmäistä ja toista koronarokotetta hakevat ovat rokotettavissa etusijalla. Tällä hetkellä ajat kaikille tarjottaviin kolmansiin rokotuksiin menevät Eurassa tammikuun puolelle. Koronarokotuksiin voi varata aikoja sähköisesti kunnan nettisivujen kautta (Sähköinen ajanvaraus) Työnantajia kannustetaan sopimaan työterveyshuoltojen kanssa työikäisten rokottamisesta, jotta kolmansien rokotteiden saaminen nopeutuu.

5─11 -vuotiaiden riskiryhmien rokotukset aloitetaan tammikuussa ja ne hoituvat muutamassa päivässä kouluilla ja neuvolassa. Muiden kuin riskiryhmäiin kuuluvien 5─11 -vuotiaiden rokottamisesta annetaan erillinen tiedote, mutta rokotukset tulevat ajoittumaan vuodenvaihteen jälkeiseen aikaan.

HUOM! Huoltajien pitää huomioida, että rokottajalla on oltava VARMUUS, että lapsen rokottamiseen on molempien vanhempien kirjallinen hyväksyntä. Hyväksyntä on siis oltava valmiina, kun rokotukseen tullaan.

Euran sote-keskus

Vs. johtava lääkäri Terhi Tuokkola

044 422 4126

Takaisin listaukseen