Maksut

SOTE-keskuksen asiakasmaksujen perusteet määräytyvät asiakasmaksulain ja asetuksen perusteella.

Maksut ja maksukatto 1.1.2019 alkaen (perusturvalautakunta 27.11.2018 § 166):         

 

EUR 

LÄÄKÄRIN KÄYNTIMAKSU enint. 3 kertaa/vuosi 

17,20

VUODEOSASTON HOITOPÄIVÄ  

- maksukaton täyttymisen jälkeen     

40,70

18,80

PÄIVÄ- JA YÖHOIDON MAKSU     

18,80

JALKAHOITO  

9,50

FYSIKAALISEN HOIDON KÄYNTI   yli 15 v

FYSIOTERAPIAN RYHMÄKÄYNTI

9,50

4,70

AVOSAIRAANHOIDON SAIRAANHOIDOLLINEN HOITAJAKÄYNTI 
enint. 3 kertaa/vuosi

10,50

KÄYTTÄMÄTTÄ JA PERUUTTAMATTA JÄÄNYT VASTAANOTTOAIKA 

  50,80

KOTISAIRAALAN PÄIVÄMÄKSU enintään 3 kertaa/vrk

 12,00

TODISTUSMAKSUT:

Ajokorttitodistus                                         

Muut todistukset                                        

 

50,90

42,30

Maksukaton kertymäkausi on kalenterivuosi. Jos maksujen yhteismäärä ylittää seuranta-aikana 683 euroa, asiakas voi hakea alkuperäisten kuittien perusteella maksukaton täyttymistä osoittavan vapaakortin. Laitoshoidosta peritään maksukaton täyttymisen jälkeen 18,80 euroa /hoitopäivä.

Euran sote-keskuksessa peritään 10,50 euroa kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuodessa kaikista avosairaanhoidon sairaanhoidollisista hoitajakäynneistä asiakasmaksua 1.1.2019 alkaen niiltä käynneiltä, jotka eivät ole terveyden edistämiseen tai ehkäisevään terveydenhuoltoon liittyviä käyntejä.

Maksujen määrän seuranta on asiakkaan vastuulla. Säilyttäkää maksukuitit.

Maksukatossa otetaan huomioon seuraavat maksut:

 • Terveyskeskusmaksu
 • Päivystysmaksu
 • Sairaaloiden poliklinikkakäyntimaksut
 • Päiväkirurginen hoito
 • Sarjahoito ja jalkahoito
 • Yksilökohtainen fysioterapia
 • Yö- ja päivähoito
 • Kuntoutushoito ja lyhytaikainen laitoshoito sekä siihen liittyvä perusmaksu
 • Silmänpohjakuvaus
 • Avosairaanhoidon sairaanhoidollinen hoitajakäynti

Perheen alaikäiset lapset otetaan huomioon vanhempien valinnan mukaan toisen euromäärää laskettaessa. 
Yksikkö (esim. terveyskeskus tai sairaala), jossa maksukatto täyttyy, tekee vapaakortin.

Maksukattoon ei lasketa esim. 

 • hammashoidon maksuja terveyskeskuksessa
 • lääkärintodistusmaksuja
 • ryhmäfysioterapia (4,70 €)
 • kotisairaanhoidon, kotipalvelun ja kotisairaalamaksuja
 • matkakustannusten omavastuuosuuksia (Kela hoitaa)
 • lääkekulujen omavastuuosuuksia (Kela hoitaa)
 • asiakasmaksuja, joista korvaus maksetaan jonkun muun lain perusteella (esim. toimeentulotuki, tapaturmavakuutus, liikennevakuutus)
 • pitkäaikaishoidon maksuja
 • peruuttamatta jätetyn vastaanottoajan sakkomaksu (50,80 €)

Kuitit ja laskut maksutositteineen voi lähettää tai tuoda osoitteeseen: Euran sote-keskus, terveyskeskussairaala, osastonsihteeri Hannele Männistö, Terveystie 3, 27510 Eura.

Lisätietoa maksukatto- ja vapaakorttiasioista saa myös puh. 044 422 4093 osastonsihteeri Hannele Männistöltä arkipäivisin klo 8.00 – 14.00.

Euralaisten veteraanien, sotainvalidien, miinanraivaajien ja lottien terveyspalvelujen asiakasmaksut

Kotisairaanhoidon käyntien maksuttomuus, veteraanien puolisot


 

Visit Pyhäjärviseutu

Tutustu alueen palveluihin

 

 

Asumaan Euraan

 

Luistarin kotisivu

 

Vesihuoltolaitos - toimintavarmaa vesihuoltoa Tutustu esitteeseemme!

SOTE-keskus

Yhteystiedot

Perusturvapalvelut

Euran kunta
Sote-keskus
Terveystie 3
27510 Eura

puh. (02) 839 901
fax. (02) 865 2088

Sähköpostilla
perusturvapalvelut(at)eura.fi

 

Henkilökohtaiset osoitteet
etunimi.sukunimi(at)eura.fi

Aukioloajat

Vaihde auki arkisin klo 8.00 - 16.00