Pajuranta

PAJURANNAN PÄIVÄTOIMINTA

Kotipiirintie 1
27510 Eura

ohjaaja Armi Perttu, puh. 044 422 4405, armi.perttu(at)eura.fi

sairaanhoitaja Hanne Suckman, puh. 044 422 4406, hanne.suckman(at)eura.fi

Pajurannan päivätoiminta on kaikille euralaisille mielenterveyskuntoutujille tarkoitettua yhdessä tekemiseen ja ryhmämuotoisuuteen painottuvaa toimintaa.

Toiminnan päätavoitteena on tukea asiakkaan kuntoutumista mahdollisimman hyvään ja itsenäiseen elämään sekä tuoda mielekkyyttä arkeen. Muita tavoitteita ovat kunnan mielenterveyspalvelujen kehittämiseen osallistuminen, kuntalaisten tietouden lisääminen mielenterveyteen liittyvistä asioista ja siihen liittyvien negatiivisten asioiden (esim. pelon ja häpeän tunteiden) vähentäminen.

Päivätoiminnassa asiakkaan tarpeita ja toiveita kartoitetaan yksilöllisesti henkilökohtaisissa keskusteluissa. Tällöin myös pohditaan yhdessä millainen ja kuinka usein tapahtuva toiminta tukisi perimmäistä tarkoitusta eli kuntoutumista.

Päivätoiminnassa kokoontuu säännöllisesti erilaisia keskustelu-, painonhallinta-, musiikki-, liikunta- ja teema-/toimintaryhmiä, jotka tarjoavat mahdollisuuden mm. sosiaaliseen vuorovaikutukseen, vertaistuen saamiseen, ymmärretyksi tulemiseen ja onnistumisen kokemuksiin. Ryhmätoimintojen lisäksi sovitaan yksilötapaamisia sekä kotikäyntejä arjen haasteellisten asioiden selvittämiseksi ja harjoittelemiseksi yhdessä.

Pajurannan viikko-ohjelma syksy 2018

 

 

Visit Pyhäjärviseutu

Tutustu alueen palveluihin

 

 

Asumaan Euraan

 

Luistarin kotisivu

 

Vesihuoltolaitos - toimintavarmaa vesihuoltoa Tutustu esitteeseemme!

SOTE-keskus

Yhteystiedot

Euran kunta

Sorkkistentie 10
PL 22
27511 Eura
puh 02 839 901
fax 02 865 2059

Sähköposti

kirjaamo@eura.fi

Henkilökohtaiset osoitteet

etunimi.sukunimi@eura.fi

Kunnanvirasto

ma–pe klo 9.00 - 15.00

Neuvonta ja vaihde

puh 02 839 901 

klo 8.00 -15.00