Yleistä lastensuojelusta

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön sekä tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. (Lastensuojelulaki 1§)

Mikäli lapsen kotiolot eivät ole riittävän turvalliset tai lapsi itse vaarantaa hyvinvointiaan, on lastensuojeluviranomaisten velvollisuus auttaa lasta.

Lastensuojelu jakautuu avohuoltoon, sijaishuoltoon ja jälkihuoltoon.

 

Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojeluun voi ottaa yhteyttä jokainen, joka on huolissaan lapsen tai nuoren tilanteesta. Esimerkiksi lapsi tai nuori itse, sukulaiset, ystävät tai naapurit voivat ottaa yhteyttä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen ja seurakunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt, hätäkeskustoimintaa, koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön palveluksessa olevat henkilöt ovat velvollisia ilmoittamaan, jos he ovat saaneet tietää lapsesta, jonka tilanne edellyttää lapsen tai nuoren palvelutarpeen ja lastensuojelun tukitoimien tarpeen arvioimista.

Virka-aikana päivystävän sosiaalityöntekijän tavoittaa kiireellissä lastensuojeluasioissa hätäkeskuksen numeron 112 välityksellä . Virka-ajan ulkopuolella kiireellisissä tilanteissa palvelee Satakunnan sosiaalipäivystys, johon otetaan myös yhteyttä hätäkeskuksen 112 numeron kautta. Ohjausta ja neuvontaa saat palveluohjauksesta.

Sosiaalityöntekijät käsittelevät kaikki lastensuojeluilmoitukset. Palvelutarpeen arviointi tehdään lasta tai nuorta koskevan ilmoituksen tai yhteydenoton perusteella. Palvelutarpeen arvioinnissa tavoitteena on yhdessä lapsen tai nuoren ja vanhempien kanssa selvittää perheen elämäntilanne ja mahdollinen tuen tarve. Lasta tai nuorta ja vanhempia tavataan sekä yhdessä että erikseen. Jos asiakkuudelle lastensuojelussa ei arvioida olevan tarvetta, lastensuojelun asiakkuutta ei aloiteta. Mikäli sosiaalityöntekijä arvioi, että lapsen tai nuoren lastensuojelun asiakkuudelle on tarvetta, sovitaan asiakassuunnitelman tekemisestä ja tarvittavien tukitoimien käynnistämisestä.

Lastensuojeluilmoituslomake pdf

Yhteystiedot:

Palveluohjaus puh. 044 422 4433

Johtava sosiaalityöntekijä/ lastenvalvoja Heini Laaksonen puh. 044 422 4418


Sosiaalityöntekijä (va) Satu Evilampi puh. 044 422 4424

Sosiaalityöntekijä (va) Janne Sivonen puh. 044 422 4413

Sosiaalityöntekijä Anna Väisänen puh. 044 422 4436

Perhetyöntekijä Jonna Peltola puh. 044 422 4422

Perhetyöntekijä Milla Valtonen puh. 044 422 4423

Sosiaaliohjaaja Tanja Matikka puh. 044 422 4434

 

Sosiaalityöntekijöiden puhelinaika on arkisin klo 11.00 – 12.00.

HUOM! Sosiaalityöntekijöiden puhelinaika muuttuu 1.12.2017 alkaen ma - pe klo 9.00 - 10.00.

 

 

Visit Pyhäjärviseutu

Tutustu alueen palveluihin

 

 

Asumaan Euraan

 

Satasote rakentuu

satasote.fi

Yhteystiedot

Euran kunta

Sorkkistentie 10
PL 22
27511 Eura
puh 02 839 901
fax 02 865 2059

Sähköposti

kirjaamo@eura.fi

Henkilökohtaiset osoitteet

etunimi.sukunimi@eura.fi

Kunnanvirasto

ma–to klo 8.00–16.00 ja pe 8.00–15.30

kesä-elokuu ma-pe klo 8.00 - 15.00

Neuvonta ja vaihde

puh 02 839 901