Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut lapsiperheille

Sosiaalipalveluja on järjestettävä mm.:

 • tueksi jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen
 • asumiseen liittyvään tuen tarpeeseen
 • taloudellisen tuen tarpeeseen
 • äkillisiin kriisitilanteisiin liittyvään tuen tarpeeseen
 • lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseksi

Sosiaalihuoltolain mukaisiin lapsiperheiden sosiaalipalveluihin kuuluvat mm.:

 • Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus
 • Sosiaalinen kuntoutus
 • Perhetyö
 • Kotipalvelu
 • Päihde- ja mielenterveystyö
 • Kasvatus- ja perheneuvonta
 • Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta (Lähde: STM)

Palvelujen tarve arvioidaan tekemällä palvelutarpeen arviointi. Jokaisella on oikeus saada palvelutarpeensa arvioiduksi, jollei arvioinnin tekeminen ole ilmeisen tarpeetonta. Palvelutarpeen arviointi on aloitettava viipymättä ja saatettava loppuun ilman aiheetonta viivästystä. Kiireelliset palvelut on järjestettävä heti.

Neuvontaa ja ohjeita hakemiseen saat perhekeskuksen palveluohjauksesta numerosta 044 422 4433 (ma - pe klo 9.00 - 15.00).

 

Katso myös:

Sosiaalihuoltolaki

Suomi.fi

 

Lomakkeita:

Hakemus sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi

Lapsiperheiden kotipalveluhakemus

 

Visit Pyhäjärviseutu

Tutustu alueen palveluihin

 

 

Asumaan Euraan

 

Luistarin kotisivu

 

Vesihuoltolaitos - toimintavarmaa vesihuoltoa Tutustu esitteeseemme!

 

Sataopiston opinto-ohjelma 2019-2020

 

Töihin tänne!

 

EuraPlus

SOTE-keskus