Asiakirjapyyntö

Sosiaalitoimen asiakkaalla on oikeus saada pyynnöstä tarkastaa kaikki häntä itseään ja tietyin ehdoin huollossaan olevaa lasta koskevat asiakastiedot. Rekisterinpitäjä (sosiaalitoimi) päättää tarkastusoikeuden toteuttamisesta saatuaan asiakkaalta asiakirjapyynnön (ks. linkki alla). Asiakkaalla on oikeus nähdä tai saada jäljennökset asiakastietojärjestelmään ja esimerkiksi asiakaskansioon arkistoiduista tiedoistaan. Tarkastusoikeuden toteuttaminen, eli asiakirjapyynnön tekeminen on kerran vuodessa maksutonta, useammin tehdystä asiakirjapyynnöstä voidaan periä kohtuullinen maksu.

Sosiaalitoimen asiakirjat ovat salassa pidettäviä, joten asiakirjapyyntö on ratkaistava ja tieto asiakirjoista annettava asiakkaalle viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakkaan asiakirjapyynnön.

Viranomainen voi eräissä tilanteissa kieltäytyä tietojen antamisesta. Jos viranomainen kieltäytyy antamasta pyydettyjä tietoja, on viranomaisen annettava asiasta muutoksenhakukelpoinen päätös. Lisäksi asiakkaalla on oikeus viedä asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Alla olevan lomakkeen voi toimittaa osoitteeseen:

Euran kunta

Sosiaalipalvelut

PL 22

27510 Eura

 

Asiakirjapyyntölomake

 

Katso myös:

Linkki tietosuojavaltuutetun toimiston www-sivuille

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (Finlex)

Henkilötietolaki (Finlex)

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (Finlex)

 

Visit Pyhäjärviseutu

Tutustu alueen palveluihin

 

 

Asumaan Euraan

 

Luistarin kotisivu

 

Vesihuoltolaitos - toimintavarmaa vesihuoltoa Tutustu esitteeseemme!

SOTE-keskus