Yleistä sosiaalityöstä

Työikäisten palvelut / aikuissosiaalityö

Sosiaalityöntekijä
puh. 044 422 4417

Sosiaaliohjaaja Jaana Pietinhuhta
puh. 044 422 4420

Kuntouttava työtoiminta
puh. 044 422 4417

puh. 044 422 4420


Sosiaaliohjaajan puhelinaika ma-pe klo 11.00 -12.00

 

Aikuissosiaalityö on suunnitelmallista, tavoitteellista, pitkäjänteistä ja moniammatillista työtä. Tavoitteena on taloudellisen ja/tai sosiaalisen tuen ja palvelun tarpeessa olevien asiakkaiden kokonaisvaltaisen kuntoutumisen ja elämäntilanteen edistäminen.

Aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijöiden työhön kuuluvat:

Asiakkaan palvelutarjonta-arviointi, elämänhallintaan ja taloudellisiin asioihin liittyvä ohjaus ja neuvonta-asiakkaan kanssa tehtävä sopimus kuntouttavaan työtoimintaan liittyvän aktivointisuunnitelman tekeminen yhdessä asiakkaan ja työvoimaneuvojan kanssa. Asiakkaan työkyvyn arviointiin liittyvä sosiaalisen tilanteen selvittäminen asiantuntijana toimiminen asiakas- ja yhteistyöverkostoissa.

Aikuissosiaalityö voi tukea ja auttaa silloin, kun

  • ensisijaiset etuudet ovat riittämättömät
  • tarvitset sosiaaliturvaetuuksiin ja sosiaalipalveluihin liittyvää ohjausta
  • tarvitset ohjausta rahan käytössä ja tukea arkielämän hallintaan
  • asunnottomuus kohtaa tai sinulla on ongelmia asumisen suhteen
  • tarvitset apua työn tai koulutuksen etsimisessä

Linkki: Talous- ja velkaneuvonta

 

 

Visit Pyhäjärviseutu

Tutustu alueen palveluihin

 

 

Asumaan Euraan

 

Luistarin kotisivu

 

Vesihuoltolaitos - toimintavarmaa vesihuoltoa Tutustu esitteeseemme!

SOTE-keskus

Yhteystiedot

Euran kunta

Sorkkistentie 10
PL 22
27511 Eura
puh 02 839 901
fax 02 865 2059

Sähköposti

kirjaamo@eura.fi

Henkilökohtaiset osoitteet

etunimi.sukunimi@eura.fi

Kunnanvirasto

ma–pe klo 9.00 - 15.00

Neuvonta ja vaihde

puh 02 839 901 

klo 8.00 -15.00