Party-hanke

PARTY - PAREMPAA TYÖ- JA TOIMINTAKYKYÄ

Euran PARTY -osahanke

2015-2018

Euran kunta on mukana valtakunnallisessa PARTY- hankkeessa, jossa kehitetään uusia palveluja työttömille ja osatyökykyisille. Tavoitteena on kehittää vaihtoehtoisia työllistymisen polkuja, joiden avulla asiakkaan mahdollisuudet työllistyä parantuvat. PARTY -hankkeessa kartoitetaan asiakkaan tilanne ja ohjataan tarvittaessa sosiaali-, terveys- tai kuntoutuspalveluihin.

PARTY –hanke järjestää asiakkaille myös työ- ja toimintakyvyn arviointia, jossa käytetään Työterveyslaitoksen SOLMU-koordinaatio-hankkeessa kehitteillä olevaa Kykyviisari-menetelmää. Sen avulla voidaan arvioida työelämän ulkopuolella olevan työikäisen työ- ja toimintakykyä.

Arviointijakson aikana pyritään löytämään asiakkaalle yksilöllinen ratkaisu työttömyyden katkaisemiseksi tai terveydentilan kartoittamiseksi.

PARTYn asiakkaat ohjautuvat pääasiassa TE-palveluiden tai sosiaalipalveluiden kautta. Palvelu toimii osana aikuissosiaalityötä sekä kunnan työllisyyspalveluita.

Palvelut toteutetaan pääasiassa kuntouttavana työtoimintana, joka voi sisältää muun muassa:

 • työ- ja toimintakyvyn kartoitusta
 • erilaista työtoimintaa kunnan eri yksiköissä
 • työtehtävät voivat vaihdella kiinteistöhuollon tehtävistä keittiötöihin sekä remonttitöistä vanhusten avustajapalveluihin
 • ryhmätoimintoja vaihtelevin teemoin ja työtehtävin
 • yksilöllistä tuki- ja palveluohjausta
 • työ- ja toimintakyvyn arvioinnit myös yksilöohjauksen

EURA PARTY -OSAHANKKEEN TAVOITTEET:

 • paluu takaisin työelämään yksilöllisten ratkaisujen löytäminen
 • ryhmässä mukana olosta vertaistukea
 • hyvien toimintamallien juurruttaminen pysyviksi menetelmiksi osaksi sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää

PARTY- hankkeen kohderyhmä

 • pitkäaikaistyöttömät
 • osatyökykyiset
 • ikääntyvät työttömät
 • syrjäytymisvaarassa olevat
 • työvoiman ulkopuolella olevat

PARTY -Parempaa työ- ja toimintakykyä on valtakunnallinen, ESR-osarahoitteinen hankekokonaisuus, jonka tavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä sekä luoda heille uusia ja kokonaisvaltaisempia palveluja.

Hanketta rahoittavat sosiaali- ja terveysministeriön kautta Euroopan Sosiaalirahasto. Hankkeen päähallinnoija on Rauman kaupunki ja Someron lisäksi osahanketoimijoita ovat Turku, Salo, Somero, Eurajoki, valtakunnallinen VATES -säätiö ja Työterveyslaitos sekä sosiaalinen yritys Rauman TaitoKunto Oy.

Tule kokemusasiantuntijaksi kehittämään PARTY -toimintaa!

Euran PARTY -osahankkeen yhteystiedot:


projektityöntekijä Tiia Suominen
p. 044 422 4086
tiia.m.suominen(at)eura.fi

Lisätietoa Party-hankkeesta

 

 

 

Visit Pyhäjärviseutu

Tutustu alueen palveluihin

 

 

Asumaan Euraan

 

Satasote rakentuu

satasote.fi

Yhteystiedot

Euran kunta

Sorkkistentie 10
PL 22
27511 Eura
puh 02 839 901
fax 02 865 2059

Sähköposti

kirjaamo@eura.fi

Henkilökohtaiset osoitteet

etunimi.sukunimi@eura.fi

Kunnanvirasto

ma–to klo 8.00–16.00 ja pe 8.00–15.30

kesä-elokuu ma-pe klo 8.00 - 15.00

Neuvonta ja vaihde

puh 02 839 901 

klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00