Esiopetus

 

Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Lapsen tervettä itsetuntoa pyritään vahvistamaan myönteisten oppimiskokemusten avulla, sekä tarjoamalla mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa.

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010

Euran kunnan esiopetussuunnitelma 2016

6. Esiopetuksen oppilashuolto

Tuen eteneminen esiopetuksessa

Eurassa perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta järjestetään kaikissa päiväkodeissa, Kirkonkylän koululla, Panelian koululla ja Kiukaisten koululla. Esiopetusta annetaan koulujen työpäivinä 4 h päivässä.

Päiväkotien yhteystiedot: kts. lasten päivähoito

Panelian esiopetus, Kaskistontie 21, 27430 Panelia. Esiluokan opettaja Marjaana Ansio,
puh. 044-4224 589
Panelian esiopetuksen nettisivut: https://peda.net/eura/varhaiskasvatus/panelian-esiopetus

Kiukaisten esiopetus, Muihkontie 10, 27400 Kiukainen. Esiluokan opettaja Maria Rintamaa,
puh. 044-4224 588

Kirkonkylän koulun esiopetus, Sorkkistentie 4, 27510 Eura. Esiluokan opettaja Leena Lyysaari-Koskelin, puh. 044-4224 590

 
 

 

 

Visit Pyhäjärviseutu

Tutustu alueen palveluihin

 

 

Asumaan Euraan

 

Luistarin kotisivu

 

Vesihuoltolaitos - toimintavarmaa vesihuoltoa Tutustu esitteeseemme!

 

Sataopiston opinto-ohjelma 2019-2020

 

Töihin tänne!

 

EuraPlus

SOTE-keskus

Yhteystiedot

Sivistyspalvelut

Euran kunta
Sivistyspalvelut
PL 22
(Satakunnankatu 12)
27511 EURA
Puh. 044 422 4452

 

 

Sähköposti

etunimi.sukunimi@eura.fi

Aukioloajat

 

ma - pe klo 9 -15.00