Oppilashuolto

 

Oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen ja se tukee koulun perustehtävää: opetus- ja kasvatustyötä. Oppilashuollon avulla ennaltaehkäistään ja tunnistetaan oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia sekä muita ongelmia riittävän ajoissa ja puututaan niihin. Tavoitteena on edistää oppimisympäristön turvallisuutta, työyhteisön hyvinvointia ja ehkäistä syrjäytyminen. Opetustyön ja oppilashuollon yhteistyön sujuvuus sekä luottamuksellinen yhteistyö kodin kanssa edistää oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä. Oppilashuolto kuuluu kaikille koulussa työskenteleville. Lukiossa oppilashuollosta käytetään nimitystä opiskelijahuolto ja lukion opiskelijahuoltoon liittyvät tehtävät ja tavoitteet on tarkemmin määritelty lukion opetussuunnitelmassa.

Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, jotka ovat kansanterveyslaissa tarkoitettu kouluterveydenhuolto sekä lastensuojelulaissa tarkoitettu kasvatuksen tukeminen. Oppilashuoltoa toteutetaan hyvässä yhteistyössä kotien kanssa. Yksittäistä oppilasta koskevien tarvittavien oppilashuollollisten tukitoimien suunnittelussa tulee kuulla lasta tai nuorta ja huoltajaa. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, lapsen, nuoren ja heidän huoltajiensa kunnioittaminen sekä eri osapuolien tietojensaantia ja salassapitoa koskevat säädökset. Oppilashuoltotyötä voidaan koordinoida ja kehittää moniammatillisessa oppilashuoltotyöryhmässä.

Kaikissa Euran kouluissa toimii oppilashuoltotyöryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida ja kehittää koulun oppilashuoltotyötä. Oppilashuoltotyöryhmään voivat kuulua rehtori, erityisopettaja, oppilaanohjaaja, koulukuraattori, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja, luokanopettaja/luokanvalvoja sekä tarvittaessa aineenopettaja tai muu asiantuntija. Oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu säännöllisesti. Rehtori vastaa koulunsa oppilashuoltotyöryhmän toiminnasta.

Euran kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma, kohta 5.4.: Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen

Tuen eteneminen koulussa

Koulukuraattorit ja -psykologit ovat sinua varten!

Euran kunnan opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut -esite

Koulukuraattoreiden koulujako
Marjut Äimälä:
Kirkonkylän, Kauttuan, Panelian ja Kiukaisten alakoulut sekä Ahmasojan ja Sampon koulut. Esiopetuksen osalta Kirkonkylä, Suvituuli, Kauttua, Panelia ja Kiukainen.

Sari Hautaoja:
Hinnerjoen ja Honkilahden alakoulut, Euran yhteiskoulu sekä Euran lukio.
Esiopetuksen osalta Honkilahti ja Käräjämäki.

 

Yhteystiedot:
Vastaava koulukuraattori Sari Hautaoja, puh. 044 422 4820
Koulukuraattori Marjut Äimälä, puh. 044 422 4819
Koulupsykologi Satu Kulonurmi, puh. 044 422 4817
Koulupsykologi Sari Hesselgren, puh. 044 422 4821

 

Visit Pyhäjärviseutu

Tutustu alueen palveluihin

 

 

Asumaan Euraan

 

Satasote rakentuu

satasote.fi

SOTE-keskus

Yhteystiedot

Sivistyspalvelut

Euran kunta
Sivistyspalvelut
PL 22
(Satakunnankatu 12)
27511 EURA
Puh. 044 422 4452

 

 

Sähköposti

etunimi.sukunimi@eura.fi

Aukioloajat

 

ma - pe klo 9 -15.00